Renata Šarjaková, 21. červenec 2021
Srbsko hledá investory do zpracování zemědělské produkce

Jak uvedl Marko Majstorović, poradce srbského ministra zemědělství, Srbsko hledá investory do zpracování zemědělské produkce. Zahraničí investory je připraveno podpořit různými daňovými úlevami a jinými druhy podpory.

Zajímaví jsou především investoři, kteří by v Srbsku vybudovali provozy na zpracování ovoce nebo zeleniny. Cílem je zajistit odběr produkce místním pěstitelům a také zpracováním v Srbsku vypěstovaného ovoce a zeleniny dosáhnout vyšší přidané hodnoty v případě vývozu.  Srbsko má příznivé klimatické podmínky pro pěstování zeleniny a ovoce. Je významným světovým producentem malin, ostružin a dalšího ovoce. V posledních letech se také zvyšuje produkce okurek a další zeleniny. Kromě toho má Srbsko zájem i o investice v oblasti zpracování mléka. Vzhledem k dobré dopravní dostupnosti by to mohla být příležitost i pro české potravinářské firmy, které by tak mohly doplnit nebo rozšířit svoji produkci.
Srbsko má potenciál v budování bioplynových stanic

Srbská společnost SUNOKO uvedla v těchto dnech ve městě Vrbas do provozu novou elektrárnu na bioplyn s výkonem 2,4 MW/h. Tato elektrárna může pokrýt roční spotřebu elektrické energie pro přibližně 5 000 domácností. Technologii pro elektrárnu dodala německá společnost Wabio Technologie GmbH a jednalo se o investici ve výši přes 9 miliónů EUR. Společnost SUNOKO je největší výrobce cukru v Srbsku a provoz bioplynové elektrárny je založen na využití odpadu, který vzniká při zpracování cukrové řepy. Srbsko podporuje rozšíření výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů a chtělo by do roku 2040 dosáhnout alespoň 40% podílu výroby elektrické energie z těchto zdrojů. Zatím je v Srbsku v provozu pouze 15 bioplynových elektráren a s ohledem na rozšířenou zemědělskou produkci je zde velký potenciál pro uplatnění dodávek technologií na výrobu elektřiny z bioplynu také od českých dodavatelů.

Zpracoval: Vladimír Váňa, zemědělský diplomat velvyslanectví ČR v Bělehradě, E-mail: vladimir_vana@mzv.cz


Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 000
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář