Renata Šarjaková, 14. červenec 2021
Situace na ukrajinském trhu s mlékem

Během roku došlo na Ukrajině k cenovým výkyvům u mléka a mléčných výrobků. Pro zajištění potřebného množství mléčných výrobků na domácím trhu by mělo být zpracováno 6 mil. tun mléka, z toho 5 mil. tun pro domácí spotřebu a 1 mil. tun na vývoz.

Průměrná světová cena syrového mléka v roce 2020 činila 36,5 USD/100 kg bez DPH. V prvním čtvrtletí roku 2021 se zvýšená spotřeba mléčných výrobků projevila v nárůstu světové ceny na 38,5 USD/100 kg. Na Ukrajině však dosáhla v roce 2020 cena mléka výše 39,5 USD/100 kg a v prvním čtvrtletí roku 2021 dokonce 40,0 USD/100 kg.

Dne 1. března 2021 vstoupil na Ukrajině v platnost zákon o změnách daňového zákoníku Ukrajiny o sazbě daně z přidané hodnoty u dodávek některých druhů zemědělských produktů, podle kterého bude sazba u položek s kódy 0102, 0103, 0104 10, 0401 (v části plnotučného mléka), 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1005, 1201, 1204 00, 1205, 1206 00, 1207, 1212 91 představovat 14 %.
Další zajímavosti z oblasti zemědělství a potravinářství na Ukrajině:

Olejniny: V roce 2021 na Ukrajině zaseli rekordních 9,5 mil. hektarů olejnin, což je o 2 % více než loni. Více než 70 % představuje slunečnice (asi 6,9 mil. ha) – očekává se produkce cca 16,6 mil. tun. Nárůst plochy oseté sójovými boby se odhaduje v rozmezí 2-3 %. Do budoucna se na Ukrajině s ohledem na vysokou poptávku plánuje obnova ploch se sójovými boby. Snížila se osetá plocha pouze u řepky (méně než 1,5 mil. ha, což je o 20 % méně než loni). Letošní sklizeň se předpokládá na úrovni 2,5 mil. tun - nejnižší za poslední 4 roky.

Prodej zemědělské půdy: Podle průzkumu veřejného mínění 71,7 % Ukrajinců podporuje uskutečnění referenda o zákazu prodeje zemědělské půdy, 21 % jej nepodporuje a dalších 7,2 % se nerozhodlo nebo odmítlo odpovědět. Mezi respondenty, kteří by se zúčastnili hlasování, by 74,9 % dotázaných zákaz podpořilo.

Výdaje na zemědělskou výrobu na Ukrajině v lednu až květnu 2021 vzrostly ve srovnání se stejným obdobím v roce 2020 o 33,6 % (29,7 % u rostlinných produktů a 42,4 % u živočišných produktů). Cenový index pro materiálové a technické zdroje průmyslové výroby používané v zemědělství za leden až květen vzrostl ve srovnání s loňským rokem o 32,4 %.

Počet prasat na Ukrajině byl na počátku dubna 5,9 mil., což je o 3,7 % více než před rokem (v soukromých domácích chovech se snížil o 7,1 % na 2,2 mil. prasat, v zemědělských podnicích narostl o 11,6 % a přesáhl 3,7 mil.). Také zpracování vepřového masa za první čtvrtletí vzrostlo o 12 %. V období od ledna do března dosáhla produkce chlazeného, zmrazeného vepřového masa a solených, sušených nebo uzených výrobků z něj 78,1 tis. tun, což je o 8,8 tis. tun více než o rok dříve. K nejvýraznějšímu navýšení (o 10 %) došlo u produkce chlazeného vepřového masa a u produkce zmrazených výrobků (1,5 násobek). Produkce drůbežího masa zůstává na loňské úrovni (253,7 tis. tun) a produkce hovězího masa se snížila o 20 % (na 10,5 tis. tun). Podíl vepřového masa na celkové produkci masa se zvýšil na 20,3 % proti 18,3 % v roce 2020.


Yegor Reshetnyk
místní zástupce pro zemědělství na Ukrajině; e-mail: cz.ukrexport@meta.ua


Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 139
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář