Renata Šarjaková, 12. červenec 2021
USA plánují napumpovat 4 mld. USD do kritických dodavatelských potravinových řetězců
S odkazem na zkušenosti získané během pandemie Covid-19 a narušení dodavatelských řetězců, o kterých jsme dříve informovali, vydalo federální ministerstvo zemědělství (USDA) iniciativu Build Back Better.

Uvedené finanční prostředky budou vynaloženy na posílení potravinového systému, podporu výroby potravin, lepší zpracování, investice do distribuce a agregace a tržních příležitostí.

Jde o jeden z několika nástrojů, kterými chce administrativa prezidenta Bidena nasměrovat investice do rozvoje převáženě rurální části USA s cílem podpořit zemědělsko-potravinářský sektor přímými investicemi. Financování uvedených aktivit bude zahrnovat kombinaci grantů, půjček a inovativních finančních mechanismů pro vytyčené priority:

V oblasti produkce zemědělských produktů je záměrem zvýšit podíl producentů, pěstitelů a chovatelů na celkové ceně placené spotřebiteli za výsledný produkt. Peníze budou proudit do současné i budoucí generace producentů i pracovníků v celém potravinovém systému prostřednictvím přímé pomoci, grantů, školení a technické pomoci a dalších opatření.

V sektoru zpracování potravin se ukázal problém se silně konsolidovanou zpracovatelskou kapacitou, kde se vytvořila úzká místa v zásobování. To vedlo k poklesu efektivní kapacity závodů a například porážek v masozpracujících závodech. Zemědělci měli často potíže soutěžit o přístup ke zpracovatelské kapacitě, a proto poputují investice do podpory nových a rozšířených regionálních zpracovatelských kapacit.

V oblasti distribuce potravin byl systém během pandemie zatížen kvůli dlouhým přepravním vzdálenostem a nedostatečným investicím do místních a regionálních kapacit. Podpořeny tak budou infrastrukturní projekty do potravinového systému, aby byl více odolný, flexibilní a pohotový.

Užší vazba mezi spotřebiteli producenty se jeví jako potřebná, neboť rozdíl mezi náklady na zdravotní péči a potraviny je vyšší, než v jakékoli jiné vysoko-příjmové zemi. Přesto je v USA vyšší míra onemocnění souvisejících se špatným stravováním a nižší průměrná délka života než v takových zemích. Na druhou stranu malí a střední výrobci bojují se spravedlivým přístupem na trhy a iniciativa tak bude podporovat nový a rozšířený přístup na trhy pro různé pěstitele a chovatele, ale zároveň i pomáhat spotřebitelům v přístupu ke zdravým potravinám.

Z výše uvedených řádků je patrné, že jednotlivé kroky musí administrativa ještě rozpracovat do detailních dotačních a podpůrných finančních nástrojů. Tento podstatný finanční balík jde nad rámec podpor, které normálně do zemědělského sektoru proudí. Spolu s dalšími podpůrnými programy ještě z Trumpovy éry jde o důležité finanční injekce na rozvoj amerického zemědělství a potravinářství.

Zpracoval: P. Ježek
zemědělský diplomat velvyslanectví ČR ve Washingtonu, D. C., petr_jezek@mzv.cz, 11.6.2021


Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 030
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář