Renata Šarjaková, 30. říjen 2020
Plán fungování na hranicích Velké Británie od 1.1.2021

Vláda Velké Británie představila plán fungování hranic mezi EU a UK na britské straně, který bude spuštěn od 1. ledna 2021, kdy skončí přechodné období mezi oběma stranami. To bude v praxi znamenat kromě celního řízení, placení dovozního cla apod. také zavedení specifických požadavků a kontrol určitého zboží vyváženého z EU do UK.

Materiál The Border with the EU – Importing and Exporting goods byl zásadně aktualizován v říjnu 2020. Aktuální podobu materiálu je možné nalézt na webových stránkách www.gov.uk. Upozorňujeme, že materiál není finální a může se měnit. Veškeré v něm obsažené údaje je proto nutné považovat za indikativní.

V materiálu jsou popsány základní požadavky a změny při dovozu a vývozu zboží z a do EU. V přílohách jsou rovněž zmíněny požadavky na různé druhy přepravy zboží apod.

Zboží bude pro účely dovozu z EU do UK rozděleno na:

  1. tzv. nekontrolované zboží (např. textil, elektronika)
  2. kontrolované zboží (např. alkohol, tabák a biopaliva) a
  3. specifické zboží (např. zemědělské a potravinářské komodity, které podléhají SPS kontrolám, léčiva atd.).
  4. U nekontrolovaného zboží bude mimo jiné možné odložit podání celního prohlášení až o šest měsíců. Pro možnost využití této varianty bude však nezbytné, aby vývozci a dovozci splnili k tomu stanovené podmínky.
  5. U kontrolovaného zboží dle přílohy C materiálu se uplatní požadavky od 1. ledna 2021.
  6. U specifického zboží je plánováno zavedení tří fází, a to v termínech od 1. ledna, 1. dubna a 1. července 2021, ve kterých budou pro stanovené produkty postupně zaváděny specifické požadavky.

V přiložené tabulce uvádíme indikativní výčet komodit se vztahem k zemědělství a potravinářství a specifických požadavků UK při jejich dovozu z EU do UK v jednotlivých fázích.

Vzhledem k rozsáhlosti, složitosti a aktuální nedostatečné připravenosti systému ze strany UK je potřeba konkrétní požadavky nebo opatření ke každé komoditě ověřit dle KN kódu a vlastností výrobku v aktuální podobě materiálu na odkazu výše.

Vzhledem k chystaným zásadním změnám, ke kterým dojde od 1. ledna 2021, je potřeba, aby obchodní subjekty sledovaly aktuální situaci a konzultovaly ji, pokud možno, se svými britskými partnery. Je třeba počítat s tím, že se změny budou týkat celé řady oblastí včetně přepravy zboží, DPH, pohybu osob atd.

S využitím materiálu The Border with the EU dne 29. 10. 2020 zpracoval Ing. Roman Blinka, odbor zahraničně obchodní spolupráce, Ministerstvo zemědělství. Kontakt pro dotazy: 221 812 758, roman.blinka@mze.cz;


Přílohy:

Specifické požadavky při dovozu vybraného agrárního zboží z EU do UK (PDF, 241 KB)


Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 039
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář