Renata Šarjaková, 20. srpen 2020
Libanonská vláda, resp. Ministerstvo obchodu a průmyslu Libanonu, vyhlásilo nový dotační program na import zemědělských komodit a potravin

Vzhledem ke zhoršující se pandemické situaci spojené s tragickými událostmi výbuchu dusičnanu amonného v bejrútském přístavu, následkem kterého vznikly rozsáhlé materiální škody, přes 200 úmrtí a dle oficiálních odhadů cca 200.000 obyvatel Bejrútu ztratilo střechu nad hlavou, platí opět 30 denní celostátní karanténa s platností od 10. 8. 2020.

COVID 19 – Nařízení nosit ochranné roušky na všech veřejných prostranstvích opět platí, ale porušení zákazu se zatím nepokutuje. Vstup do maloobchodních prodejen povolen pouze s nasazenou rouškou. Všechny státní úřady jsou již otevřené, i když mnoho centrálních úřadů, které se nacházejí v centru Bejrútu, jsou po výbuchu mimo provoz. Zásobování obchodů s potravinami je bez problémů, otevírací doba se vrátila do předkrizového období. Provoz čerpacích stanic a maloobchodní sektor včetně restaurací je ve standardním provozu, jako v době před pandemií. Pohyb osob je nadále bez omezení.

Mezinárodní letiště v Bejrútu pro osobní dopravu je v provozu, hraniční přechody se Sýrií jsou otevřeny v omezené kapacitě, přeshraniční cestování je stále přísně kontrolováno.

Po technické a administrativní stránce byl import potravin, zemědělských komodit a průmyslového a spotřebního zboží odkloněn do dalších libanonských přístavů (Tripoli, Saida), předpoklad obnovení provozu bejrútského přístavu v horizontu cca 2 – 3 měsíců.

Importní dotace

Vzhledem ke zhoršující se ekonomické situaci a s tím spojené snížení koupěschopnosti obyvatel vyhlásila libanonská vláda, resp. Ministerstvo obchodu a průmyslu Libanonu, nový dotační program na import zemědělských komodit a potravin.

S platností od července 2020 jsou při importu do Libanonu dotovány tyto položky:

1. Tuky a oleje (máslo – rostlinné tuky – pasterizované sýry)

2. Zelenina (cibule, česnek, žampiony, kukuřice)

3. Různé (sušené mléko, sušená syrovátka, čaj, smetana do kávy, rafinovaný cukr, pšenice, cereálie)

4. Skot (krávy, býci, kozy, ovce)

Stále platí, že mezinárodnímu obchodu v Libanonu chybí v omezený přístup k volně směnitelným měnám (USD, EURO). Nedostatek finanční hotovosti a problémy spojené s bankovními transfery jsou nadále hlavním problémem pro Libanon.

Poznámka: I přes platnost oficiálního kursu LBP 1.507,5 za 1 USD probíhá mezinárodní dovoz potravin a spotřebního zboží, kromě dotovaných položek, pro který platí kurs LBP 3.900, v poměru LBP 7.000 za 1 USD (tzv. černý pouliční kurs).

Importní dotace spočívá v tom, že importér na uvedené dotované položky má možnost nákupu USD, na základě povolení Centrální banky Libanonu, v poměru LBP 3.900 za 1 USD. Není tedy odkázán na tzv. černý pouliční kurs, který se v posledních dnech ustálil na LBP 7000 za 1 USD.

Obchodní doporučení: Nadále platí doporučení pro prodej zboží pouze oproti předplatbám nebo neodvolatelným akreditivům potvrzeným prvotřídní světovou bankou.

Pro aktuální informace týkající se obchodu a aktuální finanční situace, dovozu zboží, aktuálních cen potravin a zemědělských komodit, fungování libanonské státní správy, pohybu osob a provozu letiště a přístavů kontaktujte zemědělského diplomata v Libanonu.

Kontakt: Ing. Petr Sochor, E-mail: petr_sochor@mzvcz, Mobil: 00961 70 258 310


Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 047
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář