Renata Šarjaková, 4. březen 2019
Strategie americké administrativy pro zajištění bezpečnosti dovážených potravin
V USA zodpovídá za bezpečnost potravin na stolech Američanů agentura FDA – Food and Drug Administration.

 Přes veškeré vynakládané úsilí v USA každoročně onemocní v důsledku otravy z jídla či nápojů cca 48 mil. osob (tedy každý sedmý obyvatel), 128 tis. je hospitalizováno a 3 tis. lidí na onemocnění spojená s potravinami každoročně zemře. Pro srovnání – WHO (Světová zdravotnická organizace) pro Evropský region, tedy kontinent Evropu vč. Ruska + některých zemí střední Asie odhaduje roční onemocnění na úrovni 23 mil. osob (každý desátý obyvatel) a 5 tis. lidí na tato onemocnění zemře.

S cílem zlepšit bezpečnost potravin vstoupila v lednu 2011 v platnost reforma potravinového práva v USA s názvem FSMA – Food Safety Modernization Act, v rámci které postupně vstupují v platnost jednotlivé dílčí nástroje. O důležitých termínech jsme již zde v minulosti informovali – zásadní termíny implementace lze nalézt v této přehledné tabulce v příloze.

V souvislosti s implementací FSMA a stále rostoucím podílem dovozu na celkové spotřebě připravila FDA strategii zamířenou zjištění kvality importovaných potravin, která byla publikována dne 25. ledna 2019.

Přes 55 % ovoce a 30 % zeleniny spotřebované v USA je z dovozu, u ryb a plodů moře je podíl dokonce až na úrovni 94 %. Při tak vysokém objemu dovozu (např. pro rok 2019 se očekává až 15 mil. obchodních zásilek pouze u potravin) není v moci dozorových orgánů kontrolovat všechny potraviny vstupující na americké území.

Uvedená strategie si klade za cíl ještě zefektivnit již fungující nástroje ochrany spotřebitelů, jako jsou např.

  • inspekce zahraničních produkčních kapacit;
  • zesílená spolupráce se zahraničními dozorovými orgány a certifikačními autoritami;
  • vzájemné uznávání norem a systémů bezpečnosti potravin;
  • efektivnější sledování dovážených potravin, zadržování zásilek, kontroly a testování produktů na bázi analýzy rizik;
  • účinnější stahování produkce z trhu v případě výskytu problému atd.

Strategii lze nalézt v příloze a bližší informace je možné zjistit na této webové adrese: https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/ImportsExports/Importing/ucm631747.htm

Závěr: Pro české vývozce potravin a nápojů nevyplývají v souvislosti s publikování tohoto dokumentu zatím dodatečné povinnosti. Je však vhodné sledovat implementaci této strategie, neboť může vyústit např. ve zvýšení intenzity úrovně kontrol na místě ze strany amerických dozorových orgánů, úpravě požadavků na dokumentaci při vývozu do USA nebo zpřísnění kontrol v amerických místech vstupu zboží. V případě potřeby je možné se obrátit na zemědělského diplomata na české ambasádě P. Ježka.

Zpracoval: Petr Ježek, zemědělský diplomat, Velvyslanectví ČR ve Washingtonu, D.C.


Přílohy

FSMA-Key dates (PDF, 97 KB)
FINAL 2-26-19 FDA Strategy for the Safety of Imported Food  (PDF, 1 MB)


Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 317
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář