Renata Šarjaková, 6. únor 2019
Argentina a EU ukončují spor ohledně dovozu bionafty
Berlín 1. února 2019. Podle názoru Unie pro podporu olejnin a luskovin (UFOP) jsou pěstitelé olejnin v Evropské unii v důsledku rozhodnutí zástupců členských států EU v komisi pro nástroje na ochranu obchodu (TDI, Trade Defence lnstruments Committee) z 30. ledna 2019 stranou poraženou.

UFOP kritizuje souhlas výboru s návrhem argentinské vlády na takzvanou dohodu o "cenovém závazku", která argentinským výrobcům bionafty umožňuje každoročně vyvážet do EU přibližně 1,2 milionu tun bionafty bez cla.

Toto množství bionafty představuje 10 % z celkové spotřeby bionafty v Evropské unii. Tento přístup na trh je spojen s dodržováním minimální dovozní ceny, která se vypočte na základě měsíčních průměrných cen sójového oleje. Konkrétní a právně závazný postup výpočtu bude zveřejněn v Úředním věstníku EU. UFOP se obává, že v důsledku postupu stanovení minimální dovozní ceny, která ještě není podrobně známa, bude přístup na trh zajištěn cenovou úrovní, která celkově bude mít negativní dopad na cenu evropské bionafty a následně na ceny producentů olejnin. Množství bionafty, která přesáhnou tuto dovozní kvótu, budou podléhat kompenzačním sazbám od 25 do 33,4 procent.

V této souvislosti UFOP poukazuje na dosud nevyřešený případ postupu proti Indonésii. Možná dohoda uzavřená s Argentinou je příkladem analogické dohody s indonéskou vládou. To by podkopalo politické rozhodnutí Evropského parlamentu, který se vyslovil ve prospěch zákazu palmového oleje, a proti otázce regulace nepřímých změn ve využívání půdy.


Dalším důvodem kritického pohledu je skutečnost, že s přepracováním Směrnice o obnovitelných zdrojích energie (2018/1999 / ES) by vnitrostátní limit pro biopaliva z pěstované biomasy mohl být snížen pod maximální limit 7 procent stanovený právem EU. Jak bude vypadat příslušná národní implementace dosud není známo. Je však zřejmé, že v nejhorším případě na zmenšujícím se trhu s bionaftou zůstane dovozní základna z Argentiny o objemu 1,2 milionu tun bionafty.

Z pohledu UFOP je nepochopitelné, že při stanovování objemu tohoto dovozu nebyla zohledněna jak ztráta podílu Spojeného království způsobená Brexitem, tak podíl bionafty vyráběné z odpadních olejů a tuků. V roce 2017 dosáhla spotřeba bionafty z těchto odpadů jenom v Německu zhruba 0,84 milionu tun, resp. 38 % celkové spotřeby 2,21 milionu tun bionafty.

U FOP konstatuje, že politici nejsou v současné době schopni odpovědět na otázku, která opatření mohou být použita k zajištění produkce olejnatých semen v Evropské unii jako nejdůležitějšího zdroje bílkovin bez GMO pro budoucnost. Argentina je v tomto smyslu dvojnásobným vítězem, protože pravděpodobně omezené pěstování řepkového semene v Evropské unii povede k tomu, že bude muset být dováženo více sójových šrotů. Strategie politiky životního prostředí se z této dohody jaksi vytratila.


Zdroj: UFOP - www.ufop.de


Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 356
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář