Renata Šarjaková, 6. únor 2019
Argentina a EU ukončují spor ohledně dovozu bionafty
Berlín 1. února 2019. Podle názoru Unie pro podporu olejnin a luskovin (UFOP) jsou pěstitelé olejnin v Evropské unii v důsledku rozhodnutí zástupců členských států EU v komisi pro nástroje na ochranu obchodu (TDI, Trade Defence lnstruments Committee) z 30. ledna 2019 stranou poraženou.

Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 356