Renata Šarjaková, 13. leden 2006
IGC zvýšuje odhad světové produkce pšenice
Mezinárodní výbor pro obiloviny aktualizoval svůj poslední odhad světové produkce pšenice pro rok 2005 zvýšením o 4 miliony tun na celkových 608 milionů tun.

Mezinárodní výbor pro obiloviny (IGC) aktualizoval svůj poslední odhad světové produkce pšenice pro rok 2005 zvýšením o 4 miliony tun na celkových 608 milionů tun. Zvýšením odhadu  pro USA, Rusko a Indii se podle názoru IGC více než vyrovnává snížení prognózované pro EU a Severní Afriku. Přes předpokládané zvýšení  je odhad pro rok 2005 stále ještě pod úrovní roku 2004, kdy světová produkce pšenice dosáhla 624 mil. tun. Výbor rovněž upozorňuje na zvýšené množství srážek v některých částech severní Ameriky a Evropy, které se s největší pravděpodobností promítne do kvality pšenice. Na straně odbytu zvyšuje IGC prognózu pro pšenici vzhledem ke zvýšené spotřebě krmné pšenice v Rusku a EU, resp. potravinářské pšenice v Indii o 5 mil. tun na celkových 613 mil. tun, což je ekvivalentní rekordnímu předchozímu roku. Další redukce sklizně, která je předpokládána v severní Africe, především v Alžírsku, a navýšení importu pšenice v EU, vedlo IGC ke zvýšení úrovně světového trhu pšenicí pro období 2005–6 o 1,4 mil. tun na celkových 109 mil. tun. Toto číslo je srovnatelné se 106 mil. tun v roce 2004–5 a mírně převyšuje rekordní rok 1999–2000. Očekává se zvýšení exportu pšenice z Kanady, EU, Kazachstánu, Ruska a Ukrajiny.       Zdroj info ÚZPI


Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 498
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář