Označování balených potravin
Renata Šarjaková, 2. březen 2018
Označování balených potravin

Povinné informace požadované při označování balených potravin.
Povinné informace o potravině


Označování nebalených potravin
Renata Šarjaková, 2. březen 2018
Označování nebalených potravin

Povinné informace požadované při označování nebalených potravin.


Označování zabalených potravin
Renata Šarjaková, 2. březen 2018
Označování zabalených potravin

Povinné informace požadované při označování zabalených potravin.


Povinné informace požadované při označování pokrmů
Renata Šarjaková, 2. březen 2018
Povinné informace požadované při označování pokrmů
Označování pokrmů

Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2016
Renata Šarjaková, 3. říjen 2017
Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2016
Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal Zprávu o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v rezortu zemědělství v roce 2016.

Trans tuky v našem jídelníčku a na programu pléna
Renata Šarjaková, 2. listopad 2016
Trans tuky v našem jídelníčku a na programu pléna
Plenární zasedání Článek - Bezpečnost potravin − 26-10-2016

GMO BEZ OBALU, 4. aktualizované vydání
Renata Šarjaková, 9. září 2016
GMO BEZ OBALU, 4. aktualizované vydání
Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal 4. aktualizované vydání publikace "GMO bez obalu".

Řada restaurací i letos ohrožuje zdraví spotřebitelů
Renata Šarjaková, 4. březen 2016
Řada restaurací i letos ohrožuje zdraví spotřebitelů

Výsledky letošních kontrol Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) v provozovnách společného stravování ukazují, že situace v oblasti nejzávažnějších prohřešků – závažná porušení hygieny potravin ohrožující zdraví spotřebitele – zůstává ve srovnání s minulým rokem na stejně nepřijatelné úrovni. SZPI v segmentu společného stravování působí jako kontrolní orgán od 1.1. 2015.


Informační leták Bezpečnost geneticky modifikovaných potravin a krmiv
Renata Šarjaková, 26. únor 2016
Informační leták Bezpečnost geneticky modifikovaných potravin a krmiv

Informační leták Bezpečnost geneticky modifikovaných potravin a krmiv


Analýza potvrdila antibiotika u dalších devatenácti šarží medů spol. Včelpo
Renata Šarjaková, 2. prosinec 2015
Analýza potvrdila antibiotika u dalších devatenácti šarží medů spol. Včelpo

U dalších devatenácti šarží medů od výrobce Včelpo s.r.o. potvrdil konečný laboratorní rozbor přítomnost reziduí antibiotik. Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) nyní zveřejňuje výsledky konfirmačních analýz včetně detailních informací o nevyhovujících vzorcích v tabulce níže.