Ministr zemědělství: Neexistují důkazy o přenosu koronaviru potravinami, přesto je důležité dodržovat hygienická opatření
Renata Šarjaková, 17. březen 2020
Ministr zemědělství: Neexistují důkazy o přenosu koronaviru potravinami, přesto je důležité dodržovat hygienická opatření

Vzhledem k tomu, že se neustále opakují nepravdivé informace o nákupu nebalených potravin, Ministerstvo zemědělství považuje za nutné opětovně zdůraznit, že neexistují důkazy o tom, že by potraviny byly zdrojem či cestou přenosu koronaviru způsobujícího onemocnění COVID-19. Samozřejmě je potřeba při manipulaci s nebalenými potravinami dodržovat doporučená hygienická opatření.


Zpráva o současném stavu v oblasti využití BAT technologií v chovech prasat spadajících do režimu IPPC za rok 2019
Renata Šarjaková, 10. leden 2020
Zpráva o současném stavu v oblasti využití BAT technologií v chovech prasat spadajících do režimu IPPC za rok 2019
Zmapování situace v oblasti využití nejlepších dostupných technik (BAT) v chovech prasat, které spadají do režimu integrované prevence a omezování znečištění a jejichž fungování je podmíněno vydáním integrovaného povolení.

Zpráva o současném stavu v oblasti využití BAT technologií v chovech drůbeže spadajících do režimu IPPC za rok 2019
Renata Šarjaková, 10. leden 2020
Zpráva o současném stavu v oblasti využití BAT technologií v chovech drůbeže spadajících do režimu IPPC za rok 2019
Zmapování situace v oblasti využití nejlepších dostupných technik (BAT) v chovech drůbeže, které spadají do režimu integrované prevence a omezování znečištění a jejichž fungování je podmíněno vydáním integrovaného povolení.

Zhodnocení vybraných ukazatelů odpadních vod pro potřeby revize SA BREF a zhodnocení metodik používaných pro měření produkce skleníkových plynů za rok 2019
Renata Šarjaková, 10. leden 2020
Zhodnocení vybraných ukazatelů odpadních vod pro potřeby revize SA BREF a zhodnocení metodik používaných pro měření produkce skleníkových plynů za rok 2019
Hodnocení odpadních vod z průmyslových činností, konkrétně z kategorií 6.4 a) a 6.5, které jsou charakteristické svým vysokým biologickým znečištěním a posuzované parametry CHSKcr (chemická spotřeba kyslíku) a BSK5 (biochemická spotřeba kyslíku).

Zpráva o cizorodých látkách v potravních řetězcích za rok 2018: K extrémním nálezům nedochází
Renata Šarjaková, 23. září 2019
Zpráva o cizorodých látkách v potravních řetězcích za rok 2018: K extrémním nálezům nedochází
Ucelený pohled na zatížení agrárního a potravinářského sektoru jednotlivými znečišťujícími látkami poskytuje každoroční sledování cizorodých látek v potravních řetězcích.

Kuřecí maso z Polska prodávané v Praze obsahovalo salmonely
Renata Šarjaková, 21. březen 2019
Kuřecí maso z Polska prodávané v Praze obsahovalo salmonely
Státní veterinární správa (SVS) informuje, že na českém trhu se vyskytla zásilka 300 kilogramů chlazeného čerstvého kuřecího masa z Polska, v nichž vyšetření prokázalo bakterie salmonely.

Časté dotazy v souvislosti s výskytem salmonel v polském hovězím mase
Renata Šarjaková, 27. únor 2019
Časté dotazy v souvislosti s výskytem salmonel v polském hovězím mase

Dotazy ke dni 25.2.2019.


Vyjádření Ministerstva zemědělství k aktuálním kontrolám v restauracích
Renata Šarjaková, 7. únor 2019
Vyjádření Ministerstva zemědělství k aktuálním kontrolám v restauracích

S ohledem na nepřesnosti, které se objevují v médiích, uvádí Ministerstvo zemědělství následující informace:


Zápisy z jednání Koordinační skupiny bezpečnosti potravin
Renata Šarjaková, 6. listopad 2018
Zápisy z jednání Koordinační skupiny bezpečnosti potravin

35. zasedání Koordinační skupiny bezpečnosti potravin (KSBP), stálého poradního orgánu ministra zemědělství v oblasti bezpečnosti potravin, se uskutečnilo 24. září 2018 v budově Ministerstva zemědělství v Praze. Jednání se zúčastnili zástupci ústředních orgánů státní správy, dozorových orgánů, spotřebitelských a profesních organizací


Označování balených potravin
Renata Šarjaková, 2. březen 2018
Označování balených potravin

Povinné informace požadované při označování balených potravin.
Povinné informace o potravině