Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2024 - 2026, Česká republika
Renata Šarjaková, 2. listopad 2023
Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2024 - 2026, Česká republika

Ministerstvo zdravotnictví v souladu s článkem 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/1355 v následujícím dokumentu předkládá program kontroly pro rezidua pesticidů v České republice pro roky 2024-2026. Zpracovatelem dokumentu je Ministerstvo zdravotnictví, Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví, Odbor ochrany veřejného zdraví. Dokument byl projednán a odsouhlasen mezirezortní pracovní skupinou pro rezidua pesticidů.


Dozor SVS v restauracích a jídelnách: závada letos v každé dvanácté provozovně
Renata Šarjaková, 22. září 2023
Dozor SVS v restauracích a jídelnách: závada letos v každé dvanácté provozovně

Již řadu let inspektoři Státní veterinární správy (SVS) provádějí také dozor nad hygienou a skladováním surovin živočišného původu v provozovnách veřejného stravování.


Bezpečnost potravin — bezpečné materiály určené pro styk s potravinami

Aktualizace čínského katalogu standardů bezpečnosti potravin
Renata Šarjaková, 31. leden 2023
Aktualizace čínského katalogu standardů bezpečnosti potravin

Čínská Státní zdravotnická komise zveřejnila aktualizovaný katalog národních standardů bezpečnosti potravin, který nyní obsahuje celkem 1478 položek, o 23 více než v předchozí verzi.


Evropské a národní orgány chrání zdraví spotřebitelů v oblasti bezpečnosti potravin již od roku 2002
Renata Šarjaková, 18. říjen 2022
Evropské a národní orgány chrání zdraví spotřebitelů v oblasti bezpečnosti potravin již od roku 2002

Evropské a národní orgány chrání zdraví spotřebitelů v oblasti bezpečnosti potravin již od roku 2002


Monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2021
Renata Šarjaková, 30. září 2022
Monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2021

Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal Zprávu o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2021.


Veterinární inspektoři své kontroly v létě soustředí na farmářské trhy
Renata Šarjaková, 23. červen 2022
Veterinární inspektoři své kontroly v létě soustředí na farmářské trhy

Veterinární inspektoři své kontroly v létě soustředí na farmářské trhy 


Se začátkem sezóny farmářských trhů startují také jejich kontroly
Renata Šarjaková, 5. duben 2022
Se začátkem sezóny farmářských trhů startují také jejich kontroly
Jako již tradičně startuje se začátkem jara v České republice také sezóna oblíbených farmářských trhů.

Strategie bezpečnosti potravin do roku 2030: posílení bezpečnosti i kontrolního systému, vzdělávání spotřebitelů a otázky výživy
Renata Šarjaková, 30. březen 2021
Strategie bezpečnosti potravin do roku 2030: posílení bezpečnosti i kontrolního systému, vzdělávání spotřebitelů a otázky výživy

Čtyři hlavní cíle obsahuje Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2030, kterou vypracovala ministerstva zemědělství a zdravotnictví. Patří k nim zamezení rizik, která plynou z konzumace potravin, udržení a posílení kontroly bezpečnosti potravin, další vzdělávání spotřebitelů a otázky výživy. Materiál dnes schválila vláda.


Podle WHO i FAO se nelze COVID-19 nakazit z potravin
Renata Šarjaková, 17. srpen 2020
Podle WHO i FAO se nelze COVID-19 nakazit z potravin

Podle WHO je COVID-19 primárně kapénkovou infekcí, která se šíří od nakaženého k dalším osobám. I přes experiment se nepodařilo prokázat, že by se virus šířil v jídle (dokáže se ale udržet na různých druzích povrchů).