Strategie bezpečnosti potravin do roku 2030: posílení bezpečnosti i kontrolního systému, vzdělávání spotřebitelů a otázky výživy
Renata Šarjaková, 30. březen 2021
Strategie bezpečnosti potravin do roku 2030: posílení bezpečnosti i kontrolního systému, vzdělávání spotřebitelů a otázky výživy

Čtyři hlavní cíle obsahuje Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2030, kterou vypracovala ministerstva zemědělství a zdravotnictví. Patří k nim zamezení rizik, která plynou z konzumace potravin, udržení a posílení kontroly bezpečnosti potravin, další vzdělávání spotřebitelů a otázky výživy. Materiál dnes schválila vláda.


Podle WHO i FAO se nelze COVID-19 nakazit z potravin
Renata Šarjaková, 17. srpen 2020
Podle WHO i FAO se nelze COVID-19 nakazit z potravin

Podle WHO je COVID-19 primárně kapénkovou infekcí, která se šíří od nakaženého k dalším osobám. I přes experiment se nepodařilo prokázat, že by se virus šířil v jídle (dokáže se ale udržet na různých druzích povrchů).


Světový den bezpečnosti potravin
Renata Šarjaková, 8. červen 2020
Světový den bezpečnosti potravin

K dalšímu zvýšení bezpečnosti potravin a omezení světového nárůstu nemocí z potravin vyzývá druhý ročník Světového dne bezpečnosti potravin (World Food Safety Day – WFSD), který se slaví 7. června. Jeho letošním tématem je Bezpečnost potravin – záležitost každého z nás (Food safety, everyone´s business).


Otázky a odpovědi - COVID 19 a bezpečnost potravin
Renata Šarjaková, 21. duben 2020
Otázky a odpovědi - COVID 19 a bezpečnost potravin

Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin (DG SANTE) Evropské komise vydalo dokument, ve kterém odpovídá na nejčastější dotazy související se současnou pandemií způsobenou novým typem koronaviru (SARS-CoV-2).


Podíl nevyhovujících nálezů cizorodých látek v živočišných produktech loni klesl na 0,06 %
Renata Šarjaková, 7. duben 2020
Podíl nevyhovujících nálezů cizorodých látek v živočišných produktech loni klesl na 0,06 %
Státní veterinární správa (SVS) ve spolupráci s Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) v loňském roce v rámci každoročního monitoringu cizorodých látek v potravinovém řetězci provedla bezmála 92 400 vyšetření na obsah reziduí a kontaminantů.

Ministr zemědělství: Neexistují důkazy o přenosu koronaviru potravinami, přesto je důležité dodržovat hygienická opatření
Renata Šarjaková, 17. březen 2020
Ministr zemědělství: Neexistují důkazy o přenosu koronaviru potravinami, přesto je důležité dodržovat hygienická opatření

Vzhledem k tomu, že se neustále opakují nepravdivé informace o nákupu nebalených potravin, Ministerstvo zemědělství považuje za nutné opětovně zdůraznit, že neexistují důkazy o tom, že by potraviny byly zdrojem či cestou přenosu koronaviru způsobujícího onemocnění COVID-19. Samozřejmě je potřeba při manipulaci s nebalenými potravinami dodržovat doporučená hygienická opatření.


Zpráva o současném stavu v oblasti využití BAT technologií v chovech prasat spadajících do režimu IPPC za rok 2019
Renata Šarjaková, 10. leden 2020
Zpráva o současném stavu v oblasti využití BAT technologií v chovech prasat spadajících do režimu IPPC za rok 2019
Zmapování situace v oblasti využití nejlepších dostupných technik (BAT) v chovech prasat, které spadají do režimu integrované prevence a omezování znečištění a jejichž fungování je podmíněno vydáním integrovaného povolení.

Zpráva o současném stavu v oblasti využití BAT technologií v chovech drůbeže spadajících do režimu IPPC za rok 2019
Renata Šarjaková, 10. leden 2020
Zpráva o současném stavu v oblasti využití BAT technologií v chovech drůbeže spadajících do režimu IPPC za rok 2019
Zmapování situace v oblasti využití nejlepších dostupných technik (BAT) v chovech drůbeže, které spadají do režimu integrované prevence a omezování znečištění a jejichž fungování je podmíněno vydáním integrovaného povolení.

Zhodnocení vybraných ukazatelů odpadních vod pro potřeby revize SA BREF a zhodnocení metodik používaných pro měření produkce skleníkových plynů za rok 2019
Renata Šarjaková, 10. leden 2020
Zhodnocení vybraných ukazatelů odpadních vod pro potřeby revize SA BREF a zhodnocení metodik používaných pro měření produkce skleníkových plynů za rok 2019
Hodnocení odpadních vod z průmyslových činností, konkrétně z kategorií 6.4 a) a 6.5, které jsou charakteristické svým vysokým biologickým znečištěním a posuzované parametry CHSKcr (chemická spotřeba kyslíku) a BSK5 (biochemická spotřeba kyslíku).

Zpráva o cizorodých látkách v potravních řetězcích za rok 2018: K extrémním nálezům nedochází
Renata Šarjaková, 23. září 2019
Zpráva o cizorodých látkách v potravních řetězcích za rok 2018: K extrémním nálezům nedochází
Ucelený pohled na zatížení agrárního a potravinářského sektoru jednotlivými znečišťujícími látkami poskytuje každoroční sledování cizorodých látek v potravních řetězcích.