Úvodní stranaZprávyPotravinářství
Ministerstvo zemědělství podporuje a i nadále bude podporovat potravinové banky. Ještě letos se bude snažit o navýšení finanční podpory
Renata Šarjaková, 12. duben 2019
Ministerstvo zemědělství podporuje a i nadále bude podporovat potravinové banky. Ještě letos se bude snažit o navýšení finanční podpory

Jediným resortem, který řeší podporu potravinových bank, je Ministerstvo zemědělství (MZe). Pomáhá jim od roku 2016 a aktivně jim bude pomáhat i po roce 2019, dokud se nenajde vhodnější systémové řešení. Letos MZe podpoří potravinové banky částkou 63 milionů korun, což je o 22 milionů více, než jim vyplatilo loni, a bude se snažit ještě v letošním roce o navýšení finanční podpory.


Medové snídaně 2019
Renata Šarjaková, 29. březen 2019
Medové snídaně 2019

Ministerstvo zemědělství také v roce 2019 vyhlašuje úspěšný projekt Medové snídaně. V tomto roce je projekt otevřen pro 150 škol a školek z celé ČR. V rámci zábavně naučného dopoledne mohou děti ochutnat med a vyslechnout přednášku o procesu vzniku medu a významu chovu včel od zkušených včelařů.


Reakce SZIF na článek o značce KLASA
Renata Šarjaková, 21. únor 2019
Reakce SZIF na článek o značce KLASA

Platební agentura Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) považuje za nutné reagovat na tiskovou zprávu vydanou Asociací soukromého zemědělství ČR (ASZ) dne 18. 2. 2019 „Miliardy vynaložené na propagaci značky Klasa se míjí“. Článek zpochybňuje značku i efektivitu její propagace. Chtěli bychom proto čtenářům, a především spotřebitelům, předložit fakta, která uvedená tvrzení vyvrací.


Proces hodnocení rizik v potravinovém řetězci bude vůči veřejnosti otevřenější
Renata Šarjaková, 18. únor 2019
Proces hodnocení rizik v potravinovém řetězci bude vůči veřejnosti otevřenější

Vědci a občané budou mít přístup ke klíčovým informacím ohledně bezpečnosti produktů, které posuzuje Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), již na začátku hodnocení rizik. Zajišťuje to nařízení Evropského parlamentu a Rady o transparentnosti a udržitelnosti systému hodnocení rizik v Evropské unii, na jehož konečném znění se tento týden shodly Evropský parlament a Rada.


Jak správně značit potraviny? Přijďte na bezplatný seminář s Regionální potravinou!

KLASA se rozrůstá. Představujeme čtyři další přírůstky
Renata Šarjaková, 28. leden 2019
KLASA se rozrůstá. Představujeme čtyři další přírůstky
Prestižní ocenění Klasa budeme vídat na dalších čtyřech výrobcích – tlačenka, ovocná svačinka, hrášek a žitný chléb.

Kvalitní potraviny se představí v Brně a Berlíně
Renata Šarjaková, 17. leden 2019
Kvalitní potraviny se představí v Brně a Berlíně
Tento týden startují dva významné veletrhy.

Spotřeba potravin - 2017
Renata Šarjaková, 17. prosinec 2018
Spotřeba potravin - 2017
Spotřeba potravin - 2017

Stanovisko TPS pro jednání o návrhu dokumentu Food, Drink and Milk Industries (FDM BREF) v otázkách emitovaných tuhých znečišťujících látek (TZL) a těkavých organických látek (VOC)
Renata Šarjaková, 6. prosinec 2018
Stanovisko TPS pro jednání o návrhu dokumentu Food, Drink and Milk Industries (FDM BREF) v otázkách emitovaných tuhých znečišťujících látek (TZL) a těkavých organických látek (VOC)

V rámci vyjádření TPS k předmětné problematice byl vypracován dokument, ve kterém bylo shromážděno a vyhodnoceno množství dostupných dat z nejrůznějších ověřených zdrojů za účelem získání přehledné informace o hodnotách emitovaných tuhých znečišťujících látek (TZL) a těkavých organických látek (VOC), příp. o jiných emisích v relevantních zařízeních kat. 6.4 – zpracovatelský průmysl.


Rešerše o přístupu členských států ke stanovování emisních limitů ve vztahu k IPPC
Renata Šarjaková, 6. prosinec 2018
Rešerše o přístupu členských států ke stanovování emisních limitů ve vztahu k IPPC

Tento dokument poskytuje přehled způsobů, jakými členské státy Evropské unie přistupují k implementaci Závěrů o BAT do své legislativy a souvisejících dokumentů. Rovněž poskytuje i základní kvantitativní informace o chovech v jednotlivých zemích Evropské unie.


Úvodní stranaZprávyPotravinářství