František Mariánek, 19. říjen 2014
Informace k zelené naftě - nové tiskopisy
Od 1.10. začíná platit novela zákona o spotřebních daních, která zemědělcům umožňuje získat zpět část spotřební daně za pohonné hmoty využité při práci na polích a v sadech.
Konkrétně se novela vztahuje na rostlinnou prvovýrobu včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, pěstování zeleniny, hub, okrasných květin, dřevin, léčivých a aromatických rostlin.

Nárok na vrácení daně prokáží žadatelé dokladem o nákupu pohonných hmot (v případě vlastní výroby spotřebovaného minerálního oleje interním dokladem) a evidencí o jejich skutečné spotřebě. Daňové přiznání, návrh formuláře pro evidenci skutečné spotřeby včetně dalších pokynů a informací pro uplatnění vratky spotřební daně jsou na stránkách Celní správy ČR (www.celnisprava.cz), která žádosti o zelenou naftu vyřizuje.

Nárok na vrácení daně z pohonných hmot spotřebovaných od 1. července do 31. srpna 2014 lze uplatnit nejpozději do 1. prosince 2014. Po tomto termínu nárok zaniká.

Takzvaná zelená nafta podpoří aktivně hospodařící zemědělce, kteří většinu pohonných hmot spotřebovávají při práci na polích. O daňovou úlevu žádalo v České republice přibližně 13 tisíc zemědělských podnikatelů.

Nové pokyny a přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů naleznete v příloze nebo v odkaze na:
http://www.celnisprava.cz/cz/dane/tiskopisy/Stranky/tiskopisy-vraceni-SPD.aspx

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně

Pokyny k daňovému přiznání na vrácení spotřební daně § 57


Hodnocení => průměr 080
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář