PODLE ČSÚ STOUPAJÍ CENY JATEČNÍCH ZVÍŘAT I PŠENICE
Renata Šarjaková, 12. říjen 2005
PODLE ČSÚ STOUPAJÍ CENY JATEČNÍCH ZVÍŘAT I PŠENICE
V předposledním zářijovém týdnu začaly ceny jatečních zvířat růst. Levnější byly pouze jalovice. Ceny ostatního hovězího dobytka i prasat mírně vzrostly.

Ochrana rostlinných a živočišných zdrojů
Renata Šarjaková, 12. říjen 2005
Ochrana rostlinných a živočišných zdrojů

ČESKÝ SPOLEK PRO PÉČI O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ


Informace Agrární komory ČR
apic-ak.cz, 12. říjen 2005
Informace Agrární komory ČR

V Praze 10.10.2005

Předkládání čestného prohlášení o bezdlužnosti vůči orgánům veřejné správy se zjednoduší
Žadatelé o podporu, kteří byli vybráni v rámci 3. až 6. kola příjmu žádostí v rámci Operačního programu Zemědělství, mohou předložit povinné čestné prohlášení o bezdlužnosti až k datu podání žádosti o proplacení.


Moravskoslezský kraj zadal zpracování KONCEPCE ROZVOJE
Renata Šarjaková, 11. říjen 2005
Moravskoslezský kraj zadal zpracování KONCEPCE ROZVOJE
ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOVA MORAVSKJOSLEZSKÉHO KRAJE firmě Ekotoxa Opava s.r.o.

MÍSTO NA BIOPOTRAVINY DÁVÁ STÁT DOTACE NA
Renata Šarjaková, 11. říjen 2005
MÍSTO NA BIOPOTRAVINY DÁVÁ STÁT DOTACE NA "EKOSENO"

ČR je mezi novými zeměmi EU podle statistik lídrem v ekozemědělství. Letos do něj míří na dotacích 300 miliónů korun,


Role zemědělců v budoucím programovacím období
apic-ak.cz, 11. říjen 2005
Role zemědělců v budoucím programovacím období

(Program rozvoje venkova z fondu EAFRD z pohledu Agrární komory ČR)

Jsme už více jak rok členy Evropské unie. Chceme-li tedy hodnotit naši roli v budoucím programovacím období, které začíná rokem 2007, pak tak musíme učinit z evropského kontextu.


SNĚMOVNA SCHVÁLILA NOVELU ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁKONA
Renata Šarjaková, 10. říjen 2005
SNĚMOVNA SCHVÁLILA NOVELU ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁKONA

Upravit a zpřesnit poskytování zemědělských dotací, povolování a rušení oprávnění k podnikání v zemědělství


ROLNÍCI DOSTANOU DOTACE AŽ V PROSINCI
Renata Šarjaková, 10. říjen 2005
ROLNÍCI DOSTANOU DOTACE AŽ V PROSINCI
Čeští farmáři si na výplaty přímých plateb z pokladny EU počkají až do řádného termínu

Evropa se mění a my s ní
apic-ak.cz, 10. říjen 2005
Evropa se mění a my s ní

Rozšíření o nové členské státy znamenalo změnu, která se dotkla všech 25 členských zemí Evropské unie. Zemědělci si podle mnohých polepšili, oni sami ale tuto změnu  nepociťují až tolik pozitivně. S tímto svým pocitem se svěřili nejvyššímu zástupci nevládních zemědělských organizací Evropské unie Rudolfu Schwarzböckovi , který předsedá COPA.


Ceny nafty tlačí na EU politiku biopaliv
apic-ak.cz, 10. říjen 2005
Ceny nafty tlačí na EU politiku biopaliv

Jako reakce na rostoucí ceny nafty připravuje Komise pětibodový plán, jak reagovat na současnou krizi a připravit dlouhodobé změny s přechodem na biopaliva.
Součástí plánu je připravit akční plán do listopadu a novou zprávu o biopalivech pro začátek 2006.