Pozvánka na seminář
Renata Šarjaková, 24. říjen 2005
Pozvánka na seminář

pro zájemce o získání podpory z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů na podporu adaptability a konkurenceschopnosti podniků a organizací (opatření  4.1 OP RLZ)

 


Budoucnoct venkova je v mladých lidech
Renata Šarjaková, 24. říjen 2005
Budoucnoct venkova je v mladých lidech
Výsledky výzkumů Sociologické laboratoře České zemědělské univerzity.

Opatření proti ptačí chřipce v ČR
Renata Šarjaková, 24. říjen 2005
Opatření proti ptačí chřipce v ČR
Státní veterinární správa ČR (SVS ČR) uvádí, že v ČR platí všechna opatření, která se průběžně přijímala již od roku 2003 a jsou v souladu s rozhodnutími Evropské komise.

Sedmé kolo příjmu žádostí o podporu z OP Zemědělství
Renata Šarjaková, 19. říjen 2005
Sedmé kolo příjmu žádostí o podporu z OP Zemědělství

Ministr zemědělství Petr Zgarba vyhlašuje sedmé kolo příjmu žádostí o finanční pomoc z Operačního programu Zemědělství, tedy čtvrté kolo roku 2005. 

Žadatelé mohou předkládat své žádosti od 28. listopadu 2005 do 21. prosince 2005 do 12.00 hodin


Oficiální stanovisko mezinárodní organizace na ochranu ptáků
Renata Šarjaková, 19. říjen 2005
Oficiální stanovisko mezinárodní organizace na ochranu ptáků
BirdLife International jejímž národním partnerem v ČR je Česká společnost ornitologická vydala informaci o ptačí chřipce

Protestní akce zemědělců odvolány
Renata Šarjaková, 14. říjen 2005
Protestní akce zemědělců odvolány

Premiér slíbil zemědělcům přidat

 Mimořádné představenstvo Agrární komory ČR dnes rozhodlo ustoupit od případných protestních akcí zemědělců. Po čtvrtečním jednání představitelů agrárních organizací s premiérem Jiřím Paroubkem totiž komora získala příslib, že stát dorovná přímé platby v příštím roce až do úrovně 63 procent plateb, které jsou vypláceny rolníkům ve starých členských zemí EU.


Premiér Paroubek šel u přímých plateb na kompromis
apic-ak.cz, 14. říjen 2005
Premiér Paroubek šel u přímých plateb na kompromis

PRAHA - Stát hodlá přidat peníze na zemědělské přímé dotace pro příští rok. Klíčové podpory farmářům by tak měly představovat zhruba 63 procent úrovně ve starých členských zemích EU.


PODLE ČSÚ STOUPAJÍ CENY JATEČNÍCH ZVÍŘAT I PŠENICE
Renata Šarjaková, 12. říjen 2005
PODLE ČSÚ STOUPAJÍ CENY JATEČNÍCH ZVÍŘAT I PŠENICE
V předposledním zářijovém týdnu začaly ceny jatečních zvířat růst. Levnější byly pouze jalovice. Ceny ostatního hovězího dobytka i prasat mírně vzrostly.

Ochrana rostlinných a živočišných zdrojů
Renata Šarjaková, 12. říjen 2005
Ochrana rostlinných a živočišných zdrojů

ČESKÝ SPOLEK PRO PÉČI O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ


Informace Agrární komory ČR
apic-ak.cz, 12. říjen 2005
Informace Agrární komory ČR

V Praze 10.10.2005

Předkládání čestného prohlášení o bezdlužnosti vůči orgánům veřejné správy se zjednoduší
Žadatelé o podporu, kteří byli vybráni v rámci 3. až 6. kola příjmu žádostí v rámci Operačního programu Zemědělství, mohou předložit povinné čestné prohlášení o bezdlužnosti až k datu podání žádosti o proplacení.