Od výroby potravin k výrobě energie
Renata Šarjaková, 6. únor 2006
Od výroby potravin k výrobě energie
S energií do budoucnosti - od výroby potravin k výrobě energie

Roman Honzík


Témata vzdělávácích akcí OP Rozvoj venova a multifunkční zemědělství 2004 - 2006
Renata Šarjaková, 3. únor 2006
Témata vzdělávácích akcí OP Rozvoj venova a multifunkční zemědělství 2004 - 2006
Dne 3. 1. 2006 byla na centrální adrese zveřejněna témata vzdělávacích akcí (pro rok 2005/ 1. kolo) v rámci Opatření 2. 2. Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství na období 2004–2006.

Opatření 2.2. Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství

 


Příjmy
apic-ak.cz, 20. leden 2006
Příjmy

Podle prvních odhadů Eurostatu, skutečné příjmy zemědělců klesly průměrně o 6,3% v 2005 pro EU 25. Rozdíly mezi jednotlivými zeměmi jsou dost velké. Lotyšsko + 25,9%, Estonsko + 23%, Irsko + 12,8%, Litva + 5,7%, Holandsko + 5,4%, ČR + 4%. Největší propad byl v Maďarsku s – 19,3%, Slovensku – 14,9%, Španělsku – 12%, Portugalsku – 11%, Slovinsku – 10,4%, Francii – 10,1% a Itálii s – 9,6%.


Systém poskytování podpor z PGRLF, a.s. se zatím nezmění
apic-ak.cz, 18. leden 2006
Systém poskytování podpor z PGRLF, a.s. se zatím nezmění

Na základě kontrolního závěru Nejvyššího kontrolního úřadu (dále NKÚ). se objevily informace, že podle zákona Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (dále PORLF, nebo PGRLF, a.s.) nemůže rozdělovat státní podporu.


Rozhodnutí EK v rámci modernizace a výstavby skladovacích kapacit pro obiloviny a olejniny
apic-ak.cz, 13. leden 2006
Rozhodnutí EK v rámci modernizace a výstavby skladovacích kapacit pro obiloviny a olejniny

Informujeme zájemce o podporu z Operačního programu Zemědělství, že Evropská komise schválila návrh České republiky na rozšíření možností podpor v rámci podopatření 1.1.1. Investice do zemědělského majetku a podpora mladým začínajícím zemědělcům


Předsedkyní výkonného výboru PF bude Jiřina Böhmová
apic-ak.cz, 13. leden 2006
Předsedkyní výkonného výboru PF bude Jiřina Böhmová

Novou předsedkyní výkonného výboru Pozemkového fondu bude Jiřina Böhmová (1952). Do čela tohoto orgánu ji na dnešním zasedání zvolilo prezídium Pozemkového fondu. Svého úřadu se Jiřina Böhmová ujme 16. 1. 2006.


Reakce na reportáž Televize Nova
apic-ak.cz, 13. leden 2006
Reakce na reportáž Televize Nova

Televize Nova uvedla 9. 1. 2006 v Televizních novinách reportáž týkající se zemědělství. V jedné části této reportáže, v níž se hovoří o dotacích poskytovaných Státním zemědělským intervenčním fondem, vystupuje i soukromý zemědělec Jaroslav Kreuz. Ten v reportáži tvrdí: „Dostat dotace od Ministerstva zemědělství je téměř nemožné. Za posledních deset let jsem nedostal žádnou.“


Peníze na zvelebení krajiny
apic-ak.cz, 10. leden 2006
Peníze na zvelebení krajiny

Zveřejnění dotací, jaké jdou do zemědělství, bere veřejnost i samotní příjemci vcelku bez problémů. Je to první resort, který nechává nahlédnout do výdajů, které jdou na podporu toho, na čem má stát i Evropská unie zájem.


Změna termín příjmu žádostí OP Zemědělství
Renata Šarjaková, 6. leden 2006
Změna termín příjmu žádostí OP Zemědělství
Ministerstvo zemědělství posunulo termíny příjmu žádostí pro OP Zemědělství z ledna na únor.

Ministr zemědělství schválil úpravu pravidel
Renata Šarjaková, 5. leden 2006
Ministr zemědělství schválil úpravu pravidel
Ministr zemědělství schválil úpravu pravidel v Operačním programu zemědělství.