Nová strategie EU „od zemědělce ke spotřebiteli“: zdravější a udržitelnější potraviny
Renata Šarjaková, 21. říjen 2021
Nová strategie EU „od zemědělce ke spotřebiteli“: zdravější a udržitelnější potraviny

Nová strategie EU „od zemědělce ke spotřebiteli“: zdravější a udržitelnější potraviny


Návrh Strategického plánu SZP 2021–2027, stav zpracování - říjen 2021
Renata Šarjaková, 21. říjen 2021
Návrh Strategického plánu SZP 2021–2027, stav zpracování - říjen 2021

Jedná se o další pracovní verzi strategického dokumentu, zpracovanou k říjnu 2021 a předloženou EK k neformálním konzultacím.


Informace o Národním kodexu správné zemědělské praxe pro snižování emisí amoniaku v České republice
Renata Šarjaková, 19. říjen 2021
Informace o Národním kodexu správné zemědělské praxe pro snižování emisí amoniaku v České republice
Emise amoniaku mají významný vliv jednak na lidské zdraví, jako prekurzory sekundárních částic a zároveň mají vliv i na životní prostředí.

Výzva členům Evropského parlamentu ohledně hlasování o strategii Farm to Fork
Renata Šarjaková, 15. říjen 2021
Výzva členům Evropského parlamentu ohledně hlasování o strategii Farm to Fork
Výzva členům Evropského parlamentu ohledně hlasování o strategii Farm to Fork

Index cen potravin FAO v září dále vzrostl
Renata Šarjaková, 13. říjen 2021
Index cen potravin FAO v září dále vzrostl

Podle nejnovějšího reportu FAO ze 7. října 2021, hodnota FAO Food Price Indexu v září vzrostla o 1,2 %. Tento mírný nárůst byl nejvíce ovlivněn vyššími cenami většiny obilnin a rostlinných olejů. Cenově stabilní jsou také ceny mléčných výrobků a cukru (mírný růst) a masa.


Nové požadavky na registraci producentů potravin při vývozu potravin do Číny - možnost zrychleného postupu
Renata Šarjaková, 11. říjen 2021
Nové požadavky na registraci producentů potravin při vývozu potravin do Číny - možnost zrychleného postupu
Nové požadavky na registraci producentů potravin při vývozu potravin do Číny - možnost zrychleného postupu

Odstávka produkčního prostředí eAGRI od 2.10.2021 do 4.10.2021
Renata Šarjaková, 1. říjen 2021
Odstávka produkčního prostředí eAGRI od 2.10.2021 do 4.10.2021
Odstávka produkčního prostředí eAGRI od 2.10.2021 do 4.10.2021

Zemědělský resort už vyplatil zemědělcům zasaženým tornádem přes půl miliardy korun, zájemci dostali i dřevo na stavbu a otop
Renata Šarjaková, 24. září 2021
Zemědělský resort už vyplatil zemědělcům zasaženým tornádem přes půl miliardy korun, zájemci dostali i dřevo na stavbu a otop

Platební agentura Ministerstva zemědělství, Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), už vyplatila zemědělcům, které v červnu zasáhlo tornádo, přes půl miliardy korun. Je to zhruba 80 % nahlášených škod. Další pomoc přišla od Lesů ČR, které lidem poskytují dřevo na nové krovy, na otop, případně sto tisíc korun. Takto už rozdělily více než 34 milionů korun.


Integrované šetření v zemědělství - 2020
Renata Šarjaková, 24. září 2021
Integrované šetření v zemědělství - 2020
Integrované šetření v zemědělství se konalo na podzim roku 2020 jako plošné zjišťování.

Zemědělství se koncentruje do větších podniků, ubylo chovatelů hospodářských zvířat
Renata Šarjaková, 22. září 2021
Zemědělství se koncentruje do větších podniků, ubylo chovatelů hospodářských zvířat

Od roku 2000 poklesl počet zemědělských subjektů, zvláště těch zabývajících se živočišnou výrobou. Snížila se výměra obhospodařované půdy, stavy zvířat i počet pracujících v zemědělství. Více se hospodaří na vlastní zemědělské půdě a také v režimu ekologického zemědělství.