Úředníci nám do žní hážou vidle, stěžují si zemědělci

Přemnožení hlodavci decimují úrodu. Jejich počty nestačí redukovat ani dravci

Zelená zpráva 2019: Výdaje na podporu agrárního sektoru se zvýšily o 6,3 procenta na 69,7 miliardy korun
Renata Šarjaková, 28. červenec 2020
Zelená zpráva 2019: Výdaje na podporu agrárního sektoru se zvýšily o 6,3 procenta na 69,7 miliardy korun
Přestože byla Česká republika v roce 2019 zasažena hydrologickým a půdním suchem, byl průběh počasí pro značnou část rostlinné produkce příznivější než v roce 2018 a výnosy většiny plodin meziročně vyšší.

Jak zvládnout sucho i povodně? Ministerstvo zemědělství mění krajinu, aby zadržela více vody
Renata Šarjaková, 27. červenec 2020
Jak zvládnout sucho i povodně? Ministerstvo zemědělství mění krajinu, aby zadržela více vody
Česká krajina se viditelně mění, mizí z ní velké lány, přibývají stromořadí, meze, stovky nových rybníků i tůní a mokřadů.

Ministr zemědělství: Při požadavcích na zemědělce je nutné zohlednit již vynaložené úsilí na ochranu životního prostředí
Renata Šarjaková, 21. červenec 2020
Ministr zemědělství: Při požadavcích na zemědělce je nutné zohlednit již vynaložené úsilí na ochranu životního prostředí
Balíček opatření týkajících se reformy Společné zemědělské politiky (SZP), strategie Od zemědělce ke spotřebiteli nebo situace na komoditních trzích byly tématy prvního prezenčního zasedání Rady pro zemědělství a rybářství od vypuknutí epidemie COVID-19.

Opatření způsobila pokles hrabošů, obavy z hromadných otrav necílových organismů se nenaplnily
Renata Šarjaková, 21. červenec 2020
Opatření způsobila pokles hrabošů, obavy z hromadných otrav necílových organismů se nenaplnily
Kalamitní výskyt hraboše polního sužoval Česko v roce 2019 a přetrval do jarních měsíců roku 2020. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) proto letos v předjaří reagoval mimořádnými opatřeními ke snížení hospodářských škod.

Komise poskytne dodatečné finanční prostředky ve výši 10 milionů EUR na propagaci zemědělských produktů EU
Renata Šarjaková, 2. červenec 2020
Komise poskytne dodatečné finanční prostředky ve výši 10 milionů EUR na propagaci zemědělských produktů EU

Komise poskytne dodatečné finanční prostředky ve výši 10 milionů EUR na propagaci zemědělských produktů EU


Spotřeba pesticidů v České republice za rok 2019 opět klesla
Renata Šarjaková, 2. červenec 2020
Spotřeba pesticidů v České republice za rok 2019 opět klesla

Celkové množství chemických přípravků na ochranu rostlin, které čeští zemědělci použili v loňském roce, oproti roku 2018 mírně kleslo. Zemědělci více používají alternativní přípravky, které jsou šetrnější k přírodě. Uvádí to Výroční zpráva o plnění Národního akčního plánu pro bezpečné používání pesticidů v České republice za rok 2019.


Publikace Zemědělství
Renata Šarjaková, 2. červenec 2020
Publikace Zemědělství
Publikace Zemědělství

Prezentace z Pracovní skupiny k budoucí podpobě SZP, 29.6.2020
Renata Šarjaková, 1. červenec 2020
Prezentace z Pracovní skupiny k budoucí podpobě SZP, 29.6.2020

Zveřejňujeme prezentaci z jednání, které se uskutečnilo dne 29. 6. 2020 na téma přípravy budoucího nastavení Společné zemědělské politiky.