Renata Šarjaková, 16. únor 2006
Přijatá opatření pro případ ptačí chřipky
Z důvodů výskytu ptačí chřipky v Rakousku a Německu přijala SVS ČR mimořádná opatření.
Výskyt ptačí chřipky u volně žijících ptáků byl po Řecku, Itálii a Slovinsku potvrzen i  v Rakousku a Německu. Z těchto důvodů přijala Státní veterinární správa ČR 14. 2. 2006 na základě jednání Ústřední nákazové komise mimořádná veterinární opatření, která mají riziko zavlečení snížit. Od rána  16. 2. 2006 platí pro všechny chovatele podnikatele povinnost registrovat svá hospodářství, povinnost zamezit vniknutí volně žijících ptáků do objektů a povinnost hlásit krajským veterinárním správám jakékoli podezřelé snížení příjmu potravy u drůbeže, pokles snášky a podezřelé úhyny. Od tohoto data budou orgány ministerstva vnitra kontrolovat, zda přepravci zvířat při cestách do ČR mají doklad o provedené dezinfekci těchto vozidel.
Od 21. 2. 2006 platí zákaz pořádání všech svodů drůbeže, tj. všech výstav a soutěží místních i s mezinárodní účastí. Proti původnímu usnesení  byl  termín z 1. 3. posunut na 21. 2. právě proto, že se ptačí chřipka objevila u sousedů. Výstavy schválené tento  týden  se ještě mohou konat, příští týden už ne.
Plné znění mimořádných veterinárních opatření je dostupné na
www.svscr.cz.
Všechna přijatá opatření mají zatím preventivní význam; mají omezit riziko zavlečení chřipky do chovů. V případě, že by v ČR  byli nalezeni uhynulí nemocní volně žijící ptáci musely by být podniknuty stejné kroky jako v Itálii, Řecku a Slovinsku a sice muselo by se  vymezit území o průměru 3 km od místa nálezu, kde by se nesměla žádná drůbež chovat venku a musel by se zesílit monitoring na území o průměru 10 km, kde by se musela dezinfikovat všechna vozidla a vyšetřit všechna drůbež. V případě onemocnění v chovech drůbeže by se musel  vymezit prostor -  ohnisko, kdy by postižený chov byl likvidován a chovateli by podle veterinárního zákona příslušela náhrada.
SVS ČR, 15. 2. 06
Z důvodů výskytu ptačí chřipky v Rakousku a Německu přijala SVS ČR mimořádná opatření.
Výskyt ptačí chřipky u volně žijících ptáků byl po Řecku, Itálii a Slovinsku potvrzen i  v Rakousku a Německu. Z těchto důvodů přijala Státní veterinární správa ČR 14. 2. 2006 na základě jednání Ústřední nákazové komise mimořádná veterinární opatření, která mají riziko zavlečení snížit. Od rána  16. 2. 2006 platí pro všechny chovatele podnikatele povinnost registrovat svá hospodářství, povinnost zamezit vniknutí volně žijících ptáků do objektů a povinnost hlásit krajským veterinárním správám jakékoli podezřelé snížení příjmu potravy u drůbeže, pokles snášky a podezřelé úhyny. Od tohoto data budou orgány ministerstva vnitra kontrolovat, zda přepravci zvířat při cestách do ČR mají doklad o provedené dezinfekci těchto vozidel.
Od 21. 2. 2006 platí zákaz pořádání všech svodů drůbeže, tj. všech výstav a soutěží místních i s mezinárodní účastí. Proti původnímu usnesení  byl  termín z 1. 3. posunut na 21. 2. právě proto, že se ptačí chřipka objevila u sousedů. Výstavy schválené tento  týden  se ještě mohou konat, příští týden už ne.
Plné znění mimořádných veterinárních opatření je dostupné na
www.svscr.cz.
Všechna přijatá opatření mají zatím preventivní význam; mají omezit riziko zavlečení chřipky do chovů. V případě, že by v ČR  byli nalezeni uhynulí nemocní volně žijící ptáci musely by být podniknuty stejné kroky jako v Itálii, Řecku a Slovinsku a sice muselo by se  vymezit území o průměru 3 km od místa nálezu, kde by se nesměla žádná drůbež chovat venku a musel by se zesílit monitoring na území o průměru 10 km, kde by se musela dezinfikovat všechna vozidla a vyšetřit všechna drůbež. V případě onemocnění v chovech drůbeže by se musel  vymezit prostor -  ohnisko, kdy by postižený chov byl likvidován a chovateli by podle veterinárního zákona příslušela náhrada.
SVS ČR, 15. 2. 06                                              Zdroj info ÚZPI

Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 539
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář