AGROKOMPAS: Burzovní zpravodajství 2023
Renata Šarjaková, 27. září 2023
AGROKOMPAS: Burzovní zpravodajství 2023

Obsahuje týdenní reporty z roku 2023.


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů v roce 2023
Renata Šarjaková, 27. září 2023
Aktuální informace o stavu vodních zdrojů v roce 2023

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů v roce 2023


Srbsko se stále potýká s africkým morem prasat
Renata Šarjaková, 27. září 2023
Srbsko se stále potýká s africkým morem prasat

Na mezinárodním sympoziu k chovu dobytka ISAS 2023, který se konal ve dnech 18. – 20. 9. 2023 v srbském Novém Sadu, zaznělo, že Srbsku se zatím stále nedaří na svém území vymýtit africký mor prasat, který se zde objevil na počátku tohoto roku.


Reakce MZe na kontrolní závěry NKÚ
Renata Šarjaková, 27. září 2023
Reakce MZe na kontrolní závěry NKÚ

Ministerstvo zemědělství (MZe) se ohrazuje proti závěrům kontrolní zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu týkající se státních příspěvkových organizací a jejich provozu v letech 2019 až 2021. Podřízená organizace, Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI), nakládala s prostředky vždy transparentně. 


ÚKZÚZ umožňuje účinnější použití rodenticidů proti hraboši polnímu
Renata Šarjaková, 27. září 2023
ÚKZÚZ umožňuje účinnější použití rodenticidů proti hraboši polnímu

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zveřejňuje možnost aplikace přípravků na ochranu rostlin při řešení pokračujících vzestupných výskytů hraboše polního na území České republiky. Pro ošetření porostů je možné od 22. září na dobu omezenou využít zvýšené dávky rodenticidů na hektar při aplikaci do nor.


30 let Agrární komory ČR: Závěrečné slovo prezidenta
Renata Šarjaková, 27. září 2023
30 let Agrární komory ČR: Závěrečné slovo prezidenta

Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych na samotný závěr poděkoval. Poděkoval všem kolegům, kteří se podíleli na organizaci dnešní akce. 


30 let Agrární komory ČR: Úvodní slovo prezidenta
Renata Šarjaková, 27. září 2023
30 let Agrární komory ČR: Úvodní slovo prezidenta

Vážený pane předsedo Senátu, vážený pane ministře, vážení vzácní hosté, vážení partneři, vážené dámy, vážení pánové, největší a nejvýznamnější profesní organizace hájící zájmy zemědělců, tedy pěstitelů a chovatelů všeho druhu, potravinářů, lesníků, včelařů a mnoha dalších příbuzných oborů hospodařících ve venkovském prostoru. Agrární komora České republiky letos slaví 30. výročí od svého založení.


Fotografie z oslav 30. výročí AK ČR
Renata Šarjaková, 27. září 2023
Fotografie z oslav 30. výročí AK ČR

Oslavy k 30. výročí ustavujícího sněmu Agrární komory České republiky se konaly dne 21. 9. 2023 v Obecním domě.


Petice: Chraňte dědictví venkova, potravinové zabezpečení a dodávky v EU
Renata Šarjaková, 27. září 2023
Petice: Chraňte dědictví venkova, potravinové zabezpečení a dodávky v EU

Petice: Chraňte dědictví venkova, potravinové zabezpečení a dodávky v EU


Systém AMS - VIDEOPREZENTACE - aktuální informace k 21. 9. 2023
Renata Šarjaková, 27. září 2023
Systém AMS - VIDEOPREZENTACE - aktuální informace k 21. 9. 2023

Systém AMS - VIDEOPREZENTACE - aktuální informace k 21. 9. 2023