Agrolesnický zpravodaj podzim 2021
Renata Šarjaková, 17. září 2021
Agrolesnický zpravodaj podzim 2021
Agrolesnický zpravodaj podzim 2021

ZPRÁVA O TRHU OVOCE
Renata Šarjaková, 16. září 2021
ZPRÁVA O TRHU OVOCE

ZPRÁVA O TRHU OVOCE


ZPRÁVA O TRHU OBILOVIN,
Renata Šarjaková, 16. září 2021
ZPRÁVA O TRHU OBILOVIN,

ZPRÁVA O TRHU OBILOVIN, OLEJNIN A KRMIV


SZIF začíná vydávat zálohová rozhodnutí na dotační program „Tornádo“.
Renata Šarjaková, 16. září 2021
SZIF začíná vydávat zálohová rozhodnutí na dotační program „Tornádo“.

SZIF začíná vydávat zálohová rozhodnutí na dotační program „Tornádo“.


Veřejné konzultace Evropské komise k 15. 09. 2021
Renata Šarjaková, 16. září 2021
Veřejné konzultace Evropské komise k 15. 09. 2021

Veřejné konzultace Evropské komise k 15. 09. 2021


Zasedání smírčího orgánu k problematice potenciálního střetu zájmů proběhlo
Renata Šarjaková, 16. září 2021
Zasedání smírčího orgánu k problematice potenciálního střetu zájmů proběhlo

Zasedání smírčího orgánu k problematice potenciálního střetu zájmů proběhlo


Dotační program 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa“
Renata Šarjaková, 16. září 2021
Dotační program 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa“

Cílem programu 129 390 "Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa" je výrazné zlepšení technického stavu drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpoří vodní režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích.


Ministerstvo zemědělství opět rozšířilo území červené zóny lesů. Pro majitele to znamená lepší podmínky při zvládání kůrovcové kalamity
Renata Šarjaková, 16. září 2021
Ministerstvo zemědělství opět rozšířilo území červené zóny lesů. Pro majitele to znamená lepší podmínky při zvládání kůrovcové kalamity
Ministerstvo zemědělství (MZe) rozšířilo území tzv. červené zóny. Jde o účelově vybrané oblasti, kde jsou lesy mimořádně silně zasažené až ohrožené kůrovcovou kalamitou.

ZPRÁVA O TRHU ZELENINY
Renata Šarjaková, 14. září 2021
ZPRÁVA O TRHU ZELENINY

ZPRÁVA O TRHU ZELENINY


Vodní hospodářství v roce 2020: postaveno bylo 64 čistíren, na vodovody je napojeno 94,6 % obyvatel České republiky
Renata Šarjaková, 14. září 2021
Vodní hospodářství v roce 2020: postaveno bylo 64 čistíren, na vodovody je napojeno 94,6 % obyvatel České republiky
V roce 2020 bylo v České republice postaveno s pomocí Ministerstva zemědělství (MZe) 64 nových čistíren odpadních vod, 121 kilometrů vodovodů a 531 kilometrů kanalizací.