Postup sklizně obilovin a řepky v ČR k 6. 8. 2018
Renata Šarjaková, 7. srpen 2018
Postup sklizně obilovin a řepky v ČR k 6. 8. 2018
Díky tropickému počasí v průběhu celého týdne se žně v ČR výrazně posunuly ke svému závěru, neboť je celkem posekáno 1 158,1 tis. ha obilovin z 1 250,4 tis. ha určených ke sklizni, což v procentickém vyjádření představuje 92,6 %.

Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci - mimořádných okolností z důvodu sucha v roce 2018
Renata Šarjaková, 6. srpen 2018
Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci - mimořádných okolností z důvodu sucha v roce 2018

V případě, že se žadatele, který podal žádost o dotaci v rámci Jednotné žádosti, dotkne zásah vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu sucha, musí být tato skutečnost oznámena Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu a to na formuláři k tomu určeném („Ohlášení“).


Zahájení příjmu žádostí v rámci programu Pojištění produkce lesních školek
Renata Šarjaková, 6. srpen 2018
Zahájení příjmu žádostí v rámci programu Pojištění produkce lesních školek
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. dne 1. 8. 2018 zahajuje příjem žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Pojištění produkce lesních školek.

Možnost příkrmu hospodářských zvířat na Druhově bohatých pastvinách
Renata Šarjaková, 6. srpen 2018
Možnost příkrmu hospodářských zvířat na Druhově bohatých pastvinách
V souvislosti se zasažením některých regionů ČR suchem byl vznesen požadavek na povolení provádění příkrmu hospodářských zvířat na pozemcích zařazených do titulu Druhově bohaté pastviny.

Stanovení sazeb podpor pro 2. čtvrtletí 2018
Renata Šarjaková, 6. srpen 2018
Stanovení sazeb podpor pro 2. čtvrtletí 2018
V souladu s platným zněním Pokynů k uvedeným programům podpory představenstvo Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. schválilo pro 2. čtvrtletí 2018 základní sazbu podpory ve výši 2 % p.a., a to pro žádosti přijaté v období od 1. 4. 2018 do 30. 6. 2018 v rámci programů Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva, Lesní školkař a Zpracovatel.

Evropu sužuje sucho
Renata Šarjaková, 6. srpen 2018
Evropu sužuje sucho

Nejen Česká republika, ale celá Evropa zažívá extrémně horké léto. Takřka v celé západní a střední Evropě padají teplotní rekordy, přičemž srážkové úhrny zůstávají daleko za dlouhodobým průměrem, důsledkem je sucho, které v řadě zemí přivádí zemědělce do existenčních potíží.


ZPRÁVA O TRHU ZELENINY
Renata Šarjaková, 31. červenec 2018
ZPRÁVA O TRHU ZELENINY

ZPRÁVA O TRHU ZELENINY


ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO
Renata Šarjaková, 31. červenec 2018
ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO

ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA


Informace pro ekologické zemědělce ohledně katastrofické události - nákup konvenčních objemných krmiv v roce 2018 z důvodu sucha
Renata Šarjaková, 31. červenec 2018
Informace pro ekologické zemědělce ohledně katastrofické události - nákup konvenčních objemných krmiv v roce 2018 z důvodu sucha
Vzhledem k mimořádně nepříznivé situaci v produkci pícnin z důvodu sucha se Ministerstvo zemědělství rozhodlo umožnit ekologickým zemědělcům žádat o výjimku na nákup a používání konvenčních objemných krmiv bez nutnosti dokládat předepsané důkazy dle článku 47 písm. c) nařízení Komise (ES) č. 889/2008. Upozorňujeme, že tímto není zrušena povinnost o tuto výjimku požádat.

Informace pro žadatele opatření „Investice“ (v rámci SOT s vínem) pro období 2018/2019
Renata Šarjaková, 31. červenec 2018
Informace pro žadatele opatření „Investice“ (v rámci SOT s vínem) pro období 2018/2019

Vážení žadatelé, dnešním dnem, tzn. 1. srpnem 2018, nabývá účinnosti nařízení vlády č. 147/2018 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství pro období 2019 – 2023.