ZPRÁVA O TRHU OBILOVIN, OLEJNIN A KRMIV
Renata Šarjaková, 1. únor 2023
ZPRÁVA O TRHU OBILOVIN, OLEJNIN A KRMIV

ZPRÁVA O TRHU OBILOVIN,
OLEJNIN A KRMIV


ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA
Renata Šarjaková, 1. únor 2023
ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA

ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO
MASA


ZPRÁVA O TRHU DRŮBEŽÍHO MASA
Renata Šarjaková, 1. únor 2023
ZPRÁVA O TRHU DRŮBEŽÍHO MASA

ZPRÁVA O TRHU DRŮBEŽÍHO MASA


Webináře pro veřejnost k podmínkám přímých plateb a environmentálním opatřením v rámci Strategického plánu SZP
Renata Šarjaková, 1. únor 2023
Webináře pro veřejnost k podmínkám přímých plateb a environmentálním opatřením v rámci Strategického plánu SZP

Ministerstvo zemědělství připravuje ve spolupráci s ÚZEI informační webináře k podmíněnosti, environmentálním opatřením a přímým platbám Strategického plánu SZP před podáním jednotné žádosti v roce 2023 určené zejména pro zemědělské podnikatele. Záměrem je poskytnout žadatelům o dotace ucelený přehled informací zejména o nových nařízeních vlády a požadavcích na hospodaření, vyplňování jednotné žádosti a souvisejících tématech.


Příjem žádostí na obnovu venkovské krajiny byl ukončen
Renata Šarjaková, 1. únor 2023
Příjem žádostí na obnovu venkovské krajiny byl ukončen

Příjem žádostí o dotace v rámci dotačního programu 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2023 byl z důvodu vyčerpání alokované částky ukončen.


Novým náměstkem člena vlády se na Ministerstvu zemědělství stal Miroslav Skřivánek
Renata Šarjaková, 1. únor 2023
Novým náměstkem člena vlády se na Ministerstvu zemědělství stal Miroslav Skřivánek

Do funkce náměstka člena vlády dnes ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) jmenoval Miroslava Skřivánka (KDU-ČSL). Bude se věnovat průřezově všem zemědělským agendám.


CNN Prima News: České brambory v ohrožení
Renata Šarjaková, 1. únor 2023
CNN Prima News: České brambory v ohrožení

CNN Prima News/Hlavní zprávy


MF DNES: Řád a důstojnost i v cenách potravin?
Renata Šarjaková, 1. únor 2023
MF DNES: Řád a důstojnost i v cenách potravin?

Mladá fronta DNES/Hovory z lán(ů)


Státní veterinární dozor v roce 2022
Renata Šarjaková, 1. únor 2023
Státní veterinární dozor v roce 2022

V loňském roce státní veterinární dozor v České republice nejvíce zaměstnávala likvidace dvou desítek ohnisek ptačí chřipky v chovech drůbeže.


ÚKZÚZ upozorňuje na vysokou populační hustotu hraboše polního
Renata Šarjaková, 1. únor 2023
ÚKZÚZ upozorňuje na vysokou populační hustotu hraboše polního

Z výsledků lednových pozorování výskytu hraboše polního Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ) vyplývá, že stav jeho populací od podzimu 2022 významně vzrostl.