Informace pro žadatele na opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy
Renata Šarjaková, 8. duben 2019
Informace pro žadatele na opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy

Informace pro žadatele na opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy


Informace pro žadatele na opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů
Renata Šarjaková, 8. duben 2019
Informace pro žadatele na opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů

Informace pro žadatele na opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů


VÝZVA!!! Projektová opatření PRV 2014+ - doložení Monitorovacích zpráv
Renata Šarjaková, 8. duben 2019
VÝZVA!!! Projektová opatření PRV 2014+ - doložení Monitorovacích zpráv

VÝZVA!!! Projektová opatření PRV 2014+ - doložení Monitorovacích zpráv


Neprojektová lesnická opatření – 8. dubna zahájen příjem žádostí 2019. Podpora příjmu na vybraných pobočkách SZIF.
Renata Šarjaková, 8. duben 2019
Neprojektová lesnická opatření – 8. dubna zahájen příjem žádostí 2019. Podpora příjmu na vybraných pobočkách SZIF.

Neprojektová lesnická opatření – 8. dubna zahájen příjem žádostí 2019. Podpora příjmu na vybraných pobočkách SZIF.


Výsledky analýz vzorků krmiv rok 2019
Renata Šarjaková, 8. duben 2019
Výsledky analýz vzorků krmiv rok 2019

Reporty za jednotlivé měsíce.


Informace pro žadatele na opatření Lesnictví HRDP 2019
Renata Šarjaková, 8. duben 2019
Informace pro žadatele na opatření Lesnictví HRDP 2019

Chtěli bychom informovat žadatele, že v sekci zaměřené na opatření Lesnictví HRDP 2019 byl umístěn formulář dotace na Náhradu HRDP 2019.


Při zvládání kalamity v lesích bude Česká republika ještě intenzivněji spolupracovat se zahraničím
Renata Šarjaková, 8. duben 2019
Při zvládání kalamity v lesích bude Česká republika ještě intenzivněji spolupracovat se zahraničím

Zvýšení druhové a prostorové rozmanitosti lesů, účinný monitoring výskytu škodlivých činitelů a rychlé reakce při kalamitě jsou správné kroky při zvládání škod v lesích působených hmyzími škůdci, vichřicemi, či požáry. V Praze se na tom shodli odborníci diskuzního fóra Jak odpovědět na poškození lesů v Evropě, kterého se zúčastnil i ministr zemědělství Miroslav Toman.


Není kibic jako kibic
Renata Šarjaková, 8. duben 2019
Není kibic jako kibic
Vzhledem k tomu, že tento týden bylo prvního „apríla“, dovolím si toto zamyšlení pojmout trochu odlehčeně a s humorem.

CENOVÉ HLÁŠENÍ – JUT SKOTU
Renata Šarjaková, 5. duben 2019
CENOVÉ HLÁŠENÍ – JUT SKOTU

CENOVÉ HLÁŠENÍ – JUT SKOTU


CENOVÉ HLÁŠENÍ – PRASATA A SELATA
Renata Šarjaková, 5. duben 2019
CENOVÉ HLÁŠENÍ – PRASATA A SELATA

CENOVÉ HLÁŠENÍ – PRASATA A SELATA