Výroční zpráva pro přímé platby za rok 2021
Renata Šarjaková, 31. březen 2022
Výroční zpráva pro přímé platby za rok 2021

Cílem této zprávy je podat přehled o nastavení přímých plateb v ČR v roce 2021 včetně meziročního srovnání.


MF Dnes: Nechme Green Deal na dýl
Renata Šarjaková, 31. březen 2022
MF Dnes: Nechme Green Deal na dýl
Mladá fronta DNES - Hovory z lán(ů)

Podíl nevyhovujících nálezů cizorodých látek v potravinovém řetězci loni dále klesal
Renata Šarjaková, 31. březen 2022
Podíl nevyhovujících nálezů cizorodých látek v potravinovém řetězci loni dále klesal
Státní veterinární správa (SVS) ve spolupráci s Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) v loňském roce v rámci každoročního monitoringu cizorodých látek v potravinovém řetězci provedla více než 95 000 vyšetření na obsah reziduí a kontaminantů.

TÓNY JARA
Renata Šarjaková, 31. březen 2022
TÓNY JARA

Termín a místo konání: 28.3. - 3.4.2022, Praha 7


Nová webová služba - překryv DPB s historickými DPB a plodiny deklarované v jednotné žádosti
Renata Šarjaková, 29. březen 2022
Nová webová služba - překryv DPB s historickými DPB a plodiny deklarované v jednotné žádosti

Nová webová služba - překryv DPB s historickými DPB a plodiny deklarované v jednotné žádosti


Možnost setkání se reprezentanty lesnického sektoru ze zemí západního Balkánu
Renata Šarjaková, 29. březen 2022
Možnost setkání se reprezentanty lesnického sektoru ze zemí západního Balkánu

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci ze ZÚ Bělehrad organizuje ve dnech 4.–6. dubna 2022 incomingovou misi spojenou s návštěvou veletrhu pro zástupce lesnického sektoru z teritoria západního Balkánu do ČR.


Nabídka účasti na B2B jednání s delegací pivovarníků z USA a Kanady – prezentace českých surovin, technologií a know-how
Renata Šarjaková, 29. březen 2022
Nabídka účasti na B2B jednání s delegací pivovarníků z USA a Kanady – prezentace českých surovin, technologií a know-how

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s českou ambasádou ve Washingtonu a generálním konzulátem v Torontu organizuje další incomingovou misi 16 severoamerických majitelů pivovarů a sládků. Mise se uskuteční v týdnu od 11. dubna 2022.


Index cen potravin FAO v únoru 2022 na historickém maximu
Renata Šarjaková, 29. březen 2022
Index cen potravin FAO v únoru 2022 na historickém maximu

Podle nejnovějšího reportu FAO ze 4. března 2022 hodnota FAO Food Price Indexu v únoru vzrostla o 3,9 % (v meziročním porovnání narostla o téměř 21 %).


Britský supermarket Tesco otevře svůj první obchod zaměřený na zdravé potraviny
Renata Šarjaková, 29. březen 2022
Britský supermarket Tesco otevře svůj první obchod zaměřený na zdravé potraviny

Společnost Tesco se chystá otevřít svůj první obchod se zaměřením na zdravé potraviny a také v několika obchodech po celé Velké Británii zavede sekce výrobků „pod 100 kalorií“.


Ovocnářské dny 2022
Renata Šarjaková, 29. březen 2022
Ovocnářské dny 2022
Ovocnářské dny 2022