CENOVÉ HLÁŠENÍ – PRASATA A SELATA
Renata Šarjaková, 28. listopad 2018
CENOVÉ HLÁŠENÍ – PRASATA A SELATA

CENOVÉ HLÁŠENÍ – PRASATA A SELATA


CENOVÉ HLÁŠENÍ – OBILOVINY
Renata Šarjaková, 28. listopad 2018
CENOVÉ HLÁŠENÍ – OBILOVINY

CENOVÉ HLÁŠENÍ – OBILOVINY


CENOVÉ HLÁŠENÍ – MLÉKÁRENSKÉ VÝROBKY
Renata Šarjaková, 28. listopad 2018
CENOVÉ HLÁŠENÍ – MLÉKÁRENSKÉ VÝROBKY

CENOVÉ HLÁŠENÍ – MLÉKÁRENSKÉ VÝROBKY


ZPRÁVA O TRHU VÍNA A VINNÝCH HROZNŮ
Renata Šarjaková, 28. listopad 2018
ZPRÁVA O TRHU VÍNA A VINNÝCH HROZNŮ

 

ZPRÁVA O TRHU VÍNA A VINNÝCH HROZNŮ


ZPRÁVA O TRHU OVOCE
Renata Šarjaková, 28. listopad 2018
ZPRÁVA O TRHU OVOCE

ZPRÁVA O TRHU OVOCE


ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO
Renata Šarjaková, 28. listopad 2018
ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO

ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA


SZIF informuje, že Investice do zemědělských podniků v rámci 7. kola PRV mají nově i kategorii Náhradník.
Renata Šarjaková, 28. listopad 2018
SZIF informuje, že Investice do zemědělských podniků v rámci 7. kola PRV mají nově i kategorii Náhradník.

SZIF informuje, že Investice do zemědělských podniků v rámci 7. kola PRV mají nově i kategorii Náhradník.


Návrh NV o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, a NV o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními
Renata Šarjaková, 28. listopad 2018
Návrh NV o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, a NV o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními

Návrh NV o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, a NV o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními


Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat
Renata Šarjaková, 28. listopad 2018
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat


Oznámení o stavu prodeje sušeného odstředěného mléka z intervenčních zásob v České republice
Renata Šarjaková, 28. listopad 2018
Oznámení o stavu prodeje sušeného odstředěného mléka z intervenčních zásob v České republice

Ve dvacátém osmém dílčím nabídkovém řízení pro prodej sušeného odstředěného mléka, jenž bylo zahájeno prováděcím nařízením (EU) 2016/2080, a u kterého lhůta pro předkládání nabídek skončila dne 20. listopadu 2018, činí minimální prodejní cena 131,30 EUR/100 kg.