Podpora zaměstnávání českých občanů v mezinárodních organizacích
Renata Šarjaková, 14. srpen 2018
Podpora zaměstnávání českých občanů v mezinárodních organizacích

Vláda ČR schválila ve svém Usnesení č. 578 ze dne 21. srpna 2017 Strategii pro uplatňování českých občanů v mezinárodních organizacích a rovněž stanovila tzv. prioritní organizace.


Ministr Toman: Chci, aby protierozní vyhláška nabyla účinnosti bez zbytečných průtahů
Renata Šarjaková, 14. srpen 2018
Ministr Toman: Chci, aby protierozní vyhláška nabyla účinnosti bez zbytečných průtahů

Příprava protierozní vyhlášky, spolupráce při odstraňování kůrovcové kalamity, stav venkovské infrastruktury a v neposlední řadě zadržování vody v krajině byly nejdůležitějšími body dnešního jednání ministra zemědělství Miroslava Tomana se zástupci Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR).


7. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014-2020
Renata Šarjaková, 14. srpen 2018
7. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014-2020

Dne 8. 8. 2018 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 7. kolo příjmu žádostí.


Dotazníkové šetření k Jednotné žádosti 2018
Renata Šarjaková, 14. srpen 2018
Dotazníkové šetření k Jednotné žádosti 2018

Jednotnou žádost každoročně podává bezmála 30 tisíc žadatelů. Zpětná vazba od žadatelů v souvislosti s jejím příjmem je pro Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který žádosti administruje, pochopitelně velmi důležitá. Platební agentura proto oslovila žadatele prostřednictvím dotazníkového šetření.


Reakce SZIF na článek o dotacích
Renata Šarjaková, 14. srpen 2018
Reakce SZIF na článek o dotacích
Platební agentura Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) považuje za nutné reagovat na článek vydaný Asociací soukromého zemědělství ČR (ASZ) minulý týden „Výklady SZIF popírají účel dotací i zdravý selský rozum“.

Dalších téměř 5 miliard na 400 úspěšných projektů z Operačního programu Životní prostředí, nejvíce peněz míří na vodu a boj se suchem
Renata Šarjaková, 14. srpen 2018
Dalších téměř 5 miliard na 400 úspěšných projektů z Operačního programu Životní prostředí, nejvíce peněz míří na vodu a boj se suchem
Obce se mohou pustit do stavby nových vodovodů, sběrných dvorů, třídicích linek, pasivních budov, výsadby zeleně nebo zateplení školek.

Průběžná zpráva o hodnocení PRV - březen 2018
Renata Šarjaková, 14. srpen 2018
Průběžná zpráva o hodnocení PRV - březen 2018

Zpráva představuje třetí hodnotící výstup průběžného Hodnocení Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.


Registrace na Národní konferenci VENKOV 2018
Renata Šarjaková, 14. srpen 2018
Registrace na Národní konferenci VENKOV 2018

Termín konání: 19. - 21. září ve Strážnici


Jak poznáme kvalitu?
Renata Šarjaková, 14. srpen 2018
Jak poznáme kvalitu?

Odborné publikace s potravinářskou tématikou.


Katalog ploch vhodných pro skladování dřeva
Renata Šarjaková, 14. srpen 2018
Katalog ploch vhodných pro skladování dřeva

Katalog ploch vhodných pro skladování dřeva zpracovaný Ministerstvem zemědělství a LČR s.p.