Mladí zemědělci dostanou dvakrát vyšší sazbu na svá pole než loni. Ministr Toman schválil výši sazeb některých přímých plateb pro rok 2018
Renata Šarjaková, 18. říjen 2018
Mladí zemědělci dostanou dvakrát vyšší sazbu na svá pole než loni. Ministr Toman schválil výši sazeb některých přímých plateb pro rok 2018

Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil sazbu pro jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy (SAPS) a sazbu platby pro mladé zemědělce na rok 2018. Obojí oproti minulému roku vzroste. V letošním roce budou vyplaceny zálohy na SAPS ve výši 70 %.


Zpřesnění Pravidel pro operaci 4.3.1 Pozemkové úpravy (informace ze dne 9.10.2018)
Renata Šarjaková, 18. říjen 2018
Zpřesnění Pravidel pro operaci 4.3.1 Pozemkové úpravy (informace ze dne 9.10.2018)

Dne 4. 10. 2018 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014 – 2020, pro kontinuální příjem žádostí v operaci 4.3.1 Pozemkové úpravy (dále jen „Pravidla“).


Včerařské dotace za rok 2018
Renata Šarjaková, 18. říjen 2018
Včerařské dotace za rok 2018
Včelařské dotace za rok 2018 šly do koruny za včelaři

Výsledky agrochemického zkoušení zemědělských půd za období 2012 - 2017
Renata Šarjaková, 18. říjen 2018
Výsledky agrochemického zkoušení zemědělských půd za období 2012 - 2017
Agrochemické zkoušení zemědělských půd představuje pravidelné zjišťování vybraných parametrů půdní úrodnosti s možností usměrňovat používání hnojiv.

Vývoj indexů cen výrobců ve 3. čtvrtletí 2018
Renata Šarjaková, 18. říjen 2018
Vývoj indexů cen výrobců ve 3. čtvrtletí 2018
Vývoj indexů cen výrobců ve 3. čtvrtletí 2018

Indexy cen výrobců - září 2018
Renata Šarjaková, 18. říjen 2018
Indexy cen výrobců - září 2018
Indexy cen výrobců - září 2018

Ministerstvo zemědělství odstartovalo čtvrtou etapu protipovodňových opatření. Dá na ně 4,6 miliardy korun
Renata Šarjaková, 18. říjen 2018
Ministerstvo zemědělství odstartovalo čtvrtou etapu protipovodňových opatření. Dá na ně 4,6 miliardy korun

Ministr zemědělství Miroslav Toman podepsal pravidla programu Podpora prevence před povodněmi IV. Do roku 2024 tak vzniknou protipovodňová opatření, zejména v oblastech s významným povodňovým rizikem, s celkovým příspěvkem ze státního rozpočtu ve výši 4,6 miliardy korun. Program navazuje na třetí etapu prevence před povodněmi z let 2014-2019.


Prezident Agrární komory ČR v Bruselu na jednáních
Renata Šarjaková, 18. říjen 2018
Prezident Agrární komory ČR v Bruselu na jednáních
Prezident Agrární komory České republiky Zdeněk Jandejsek se v pondělí 15. října 2018 zúčastnil jednání v Bruselu.

Klíčové vodárenské systémy v ČR nutně potřebují strategické investice a plán systémové obnovy
Renata Šarjaková, 18. říjen 2018
Klíčové vodárenské systémy v ČR nutně potřebují strategické investice a plán systémové obnovy

Asociace vlastníků vodárenské infrastruktury a Ministerstvo zemědělství hledají cesty, jak obnovit zastaralé vodárenské systémy. Asociace připravila odhad prostředků potřebných na obnovu v období 20 let (2020–2039) pro 10 vodohospodářských soustav ČR. Celková potřeba finančních zdrojů na obnovu přivaděčů vodárenských soustav za období 20 let bude přibližně 15 až 20 miliard korun.


Ministr Toman v Lucemburku: Některé návrhy nové SZP jsou příliš složité, musíme se zaměřit na přínosy zemědělství pro společnost
Renata Šarjaková, 18. říjen 2018
Ministr Toman v Lucemburku: Některé návrhy nové SZP jsou příliš složité, musíme se zaměřit na přínosy zemědělství pro společnost

Zavedení definice tzv. „skutečného zemědělce“, které po roce 2020 navrhuje Evropská komise, není v souladu s ambicí zjednodušit Společnou zemědělskou politiku (SZP) a znamenalo by neúměrné zvýšení administrativní zátěže. Ministr zemědělství Miroslav Toman to dnes uvedl na jednání Rady ministrů zemědělství a rybářství EU v Lucemburku.