Finanční příspěvky na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti poskytované z rozpočtu Ministerstva zemědělství
Renata Šarjaková, 2. červenec 2020
Finanční příspěvky na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti poskytované z rozpočtu Ministerstva zemědělství
Od 1. července 2020, kdy nabylo účinnosti nařízení vlády č. 297/2020 Sb., dochází k úpravě pravidel pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti.

Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2020 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství
Renata Šarjaková, 2. červenec 2020
Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2020 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2020 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů č.j. 33421/2020-MZE-18131 - DP 3.a., 10.D., 13.


Prezentace z Pracovní skupiny k budoucí podpobě SZP, 29.6.2020
Renata Šarjaková, 1. červenec 2020
Prezentace z Pracovní skupiny k budoucí podpobě SZP, 29.6.2020

Zveřejňujeme prezentaci z jednání, které se uskutečnilo dne 29. 6. 2020 na téma přípravy budoucího nastavení Společné zemědělské politiky.


Seznam suchých nádrží v ČR pro uplatňování náhrady škod
Renata Šarjaková, 1. červenec 2020
Seznam suchých nádrží v ČR pro uplatňování náhrady škod

Aktualizovaný seznam suchých nádrží k 1. 1. 2020 pro uplatňování náhrady škody v územích určených k řízeným rozlivům povodní podle § 68 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 181/2008 Sb.


III. Výzva MZe - k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 310

Informace pro žadatele na opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů ze dne 15.6.2020
Renata Šarjaková, 1. červenec 2020
Informace pro žadatele na opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů ze dne 15.6.2020
 Tímto bychom chtěli všechny žadatele, kteří podali do 15. 6. 2020 Ohlášení vstupu do opatření Zalesňování zemědělské půdy za rok 2020, informovat o nabytí účinnosti vyhlášky č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánu rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů (dále jen „vyhláška č. 298/2018 Sb.“) k 1. 1. 2019, která nahrazuje vyhlášku č. 83/1996 Sb.

Novela mysliveckého zákona změní myslivost, ulovení zvěře se bude dokládat fotkou v aplikaci na mobilu, plány lovu se stanoví podle reálných škod
Renata Šarjaková, 1. červenec 2020
Novela mysliveckého zákona změní myslivost, ulovení zvěře se bude dokládat fotkou v aplikaci na mobilu, plány lovu se stanoví podle reálných škod
Ministerstvo zemědělství připravilo novelu mysliveckého zákona, jehož cílem je hlavně redukovat počty spárkaté zvěře.

Ministr zemědělství: Máme plán na využití meliorací, většinu přebudujeme tak, aby zadržely vodu pro období sucha
Renata Šarjaková, 1. červenec 2020
Ministr zemědělství: Máme plán na využití meliorací, většinu přebudujeme tak, aby zadržely vodu pro období sucha
Pozemkové úpravy, závlahy a odvodnění, ochranu půdy a její monitoring řeší Plán opatření pro řešení sucha prostřednictvím pozemkových úprav a adaptací hydromeliorací v horizontu 2030.

„Děčínská kotva kvete pro první linii!”
Renata Šarjaková, 1. červenec 2020
„Děčínská kotva kvete pro první linii!”
49. ročník soutěže

ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO
Renata Šarjaková, 29. červen 2020
ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO

ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA