Pozvánka na seminář
Renata Šarjaková, 24. říjen 2005
Pozvánka na seminář

pro zájemce o získání podpory z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů na podporu adaptability a konkurenceschopnosti podniků a organizací (opatření  4.1 OP RLZ)

 


Budoucnoct venkova je v mladých lidech
Renata Šarjaková, 24. říjen 2005
Budoucnoct venkova je v mladých lidech
Výsledky výzkumů Sociologické laboratoře České zemědělské univerzity.

Předpoklady hospodárného provozu zařízení na bioplyn
Renata Šarjaková, 24. říjen 2005
Předpoklady hospodárného provozu zařízení na bioplyn
Oblasti využití bioplynových zařízení se v současné době omezují ještě na zemědělskou a komunální oblast s přednostním úkolem - co nejefektivněji zhodnotit biogenní zbytkové látky ze zemědělství a potravinářského průmyslu. Výlučné získávání energie z energe-tických rostlin a ochrana vod hrají ještě podřadnou úlohu.

Tekuté enzymy do napájecí vody
Renata Šarjaková, 24. říjen 2005
Tekuté enzymy do napájecí vody
Alternativou tradiční aplikace enzymů je jejich podání v napájecí vodě.

Listopad 2005 - měsíc kvality v ČR
Renata Šarjaková, 24. říjen 2005
Listopad 2005 - měsíc kvality v ČR
V průběhu měsíce listopadu proběhne v ČR v rámci Národního programu podpory jakosti řada akcí. Akce v týdnu 7.–11. listopadu 2005 jsou organizovány v rámci Evropského týdne kvality.

Směs kyselin a fytobiotik - náhrada antibiotik
Renata Šarjaková, 24. říjen 2005
Směs kyselin a fytobiotik - náhrada antibiotik
Přídavek směsi organických kyselin a fytobiotik zvýšil denní přírůstek hmotnosti o 70 g na sele a o 3,5 dne se zkrátila doba do dosažení tržní hmotnosti.

Zdravotní účinky fermentovaných masných výrobků
Renata Šarjaková, 24. říjen 2005
Zdravotní účinky fermentovaných masných výrobků
Studie provedená odborníky v Českých Budějovicích prokázala, že fermentované masné výrobky vyrobené za pomoci ušlechtilých mikroorganizmů mohou být příznivé pro zdraví člověka stejně jako jogurty.

Opatření proti ptačí chřipce v ČR
Renata Šarjaková, 24. říjen 2005
Opatření proti ptačí chřipce v ČR
Státní veterinární správa ČR (SVS ČR) uvádí, že v ČR platí všechna opatření, která se průběžně přijímala již od roku 2003 a jsou v souladu s rozhodnutími Evropské komise.

Vyšší sankce za klamání spotřebitele
apic-ak.cz, 22. říjen 2005
Vyšší sankce za klamání spotřebitele

Zveřejnění výsledků kontrol Státní zemědělské a potravinářské inspekce z prodeje potravin v obchodních řetězcích vedlo k výraznému nárůstu stížností, poukazujících na klamání spotřebitele a podezření z porušování zákona.


Důležité termíny týkající se dotací v rámci HRDP - 2005
Renata Šarjaková, 19. říjen 2005
Důležité termíny týkající se dotací v rámci HRDP - 2005
Žadatelé o dotace a podpory v rámci Horizontálního plánu rozvoje venkova (HRDP) musí sledovat důležité termíny pro podávání žádostí o vstup do jednotlivých opatření HRDP, termíny pro podávání žádostí o výplatu podpory  či dotace.