Přesná analýza travního porostu
Renata Šarjaková, 22. únor 2006
Přesná analýza travního porostu
Američtí vědci vyvinuli přístroj na měření obsahu živin v travním porostu.

Atlas zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie
Renata Šarjaková, 22. únor 2006
Atlas zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie
Informace o databázi využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR.

Nová strategie EU na podporu biopaliv
Renata Šarjaková, 22. únor 2006
Nová strategie EU na podporu biopaliv
Nové podněty pro výrobu a užívání biopaliv v Evropské unii slibuje nový strategický plán, který 8. února přijala Evropská komise (EK). Biopaliva nyní uspokojují jen 1,4 % spotřeby pohonných hmot v EU-25", přičemž plánovaný cíl do roku 2010 je 5,75 %.

Energie s vůní dřeva
Renata Šarjaková, 22. únor 2006
Energie s vůní dřeva
Elektřina z obnovitelných zdrojů nemusí být ani drahá, ani nerentabilní. Stačí vědět, jak využít nástrojů EU.

Nové informace o obnovitelných zdrojích
Renata Šarjaková, 22. únor 2006
Nové informace o obnovitelných zdrojích
Nyní, kdy ceny energií prudce stoupají, přichází EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie, s nabídkou 12 informačních listů určených široké veřejnosti. Cílem série je seznámit veřejnost s možnostmi alternativních zdrojů, než jakými jsou neekologické uhlí, plyn a elektřina.

Biotechnologie v zemědělství a potravinářství
Renata Šarjaková, 21. únor 2006
Biotechnologie v zemědělství a potravinářství
Je k dispozici řada publikací jako výsledků výzkumu financovaného z prostředků EU.

Ceny masa po vstupu do EU klesají
Renata Šarjaková, 21. únor 2006
Ceny masa po vstupu do EU klesají
Podle českých producentů masa snižují slevy poskytované mezinárodním společnostemi ceny masa pod únosnou hranici.

Změna v předpisu ES o dusičnanech
Renata Šarjaková, 21. únor 2006
Změna v předpisu ES o dusičnanech
Nařízením ES 1822/2005 se upravuje nařízení 466/2001 tak, že se posunuje termín, od kterého čerstvý špenát může obsahovat vyšší hladiny dusičnanů. Nově tedy platí limit 3 000 mg/kg již od 1. října.

Proteomika otvírá dveře kvalitnějším moukám
Renata Šarjaková, 21. únor 2006
Proteomika otvírá dveře kvalitnějším moukám
Analýza proteinů pšeničného zrna za pomoci proteomiky může napomoci při šlechtění nových pšeničných kultivarů s kvalitnějším proteinem.

Nové motory pro teleskopické manipulátory JCB
Renata Šarjaková, 21. únor 2006
Nové motory pro teleskopické manipulátory JCB
Teleskopické manipulátory JCB nyní nesou označení Agri. Mají motory vlastní firmy. Technické parametry, konstrukce.