Volné mastné kyseliny u dojnic
Renata Šarjaková, 29. listopad 2005
Volné mastné kyseliny u dojnic
Podle odborníků jsou nejlepšími opatřeními proti nadměrnému hromadění volných mastných kyselin v krvi krav v přechodném období a proti hromadění lipidů v játrech na počátku laktace vhodný systém výživy a pohyb krav.

Význam energie a proteinu u krav před porodem
Renata Šarjaková, 29. listopad 2005
Význam energie a proteinu u krav před porodem
První tři až čtyři týdny po porodu jsou pro dojnice problematičtější než zbytek celého laktačního období.

Zelená pro herbicid 2,4-D
Renata Šarjaková, 29. listopad 2005
Zelená pro herbicid 2,4-D
Podle komplexní hodnotící analýzy, kterou nechala vypracovat organizace Environmental Protection Agency (EPA), nepředstavuje herbicid 2,4-D (kyselina 2,4  dichlorofenoxyoctová) riziko obav pro lidské zdraví, pokud uživatelé dodržují instrukce o přípravku.

Využití radiační hormeze u ovoce
Renata Šarjaková, 28. listopad 2005
Využití radiační hormeze u ovoce
Aplikací nízkých dávek škodlivého faktoru (hormeze), např. radiačního záření, se vyvolá v ovoci odezva, kterou lze komerčně využít k regulaci zrání ovoce.

EFSA bude dále prověřovat bezpečnost semen CHia
Renata Šarjaková, 28. listopad 2005
EFSA bude dále prověřovat bezpečnost semen CHia
Irská společnost R Craig & Sons [M] Ltd. podala žádost o schválení celých semen Chia importovaných z Jižní Ameriky, resp. celozrnného mletého produktu ze semen Chia, jako nové potraviny pro použití ve funkci ingredience bohaté na n-3 mastné kyseliny při výrobě chleba. Evropský úřad pro bezpečnost potravin ale vyžaduje ještě další ověření bezpečnosti této ingredience.

Přísady na bázi mléka
Renata Šarjaková, 28. listopad 2005
Přísady na bázi mléka
Různými úpravami mléčné syrovátky a mléčného tuku (membránovými procesy, enzymovým ošetřením, frakcionací aj.) lze získat produkty s neobvyklými vlastnostmi použitelné do řady potravin.

Hledání vhodné náhrady metylbromidu pro úpravu půdy
Renata Šarjaková, 28. listopad 2005
Hledání vhodné náhrady metylbromidu pro úpravu půdy
V roce 1999 byl schválen Montrealský protokol volající po stažení metylbromidu z důvodů odčerpávání ozónu z atmosféry. Ten nezakázal používání metylbromidu, ale pouze reguloval jeho dostupnost. Podle amerického odborníka na půdní fumiganty neexistuje žádný lepší fumigant v přípravě půdy pro setí nebo sadbu než metybromid, a proto bude jeho nahrazení velmi obtížné.

Brambory: větší vzdálenosti řádků=větší výnosy?
Renata Šarjaková, 28. listopad 2005
Brambory: větší vzdálenosti řádků=větší výnosy?
Ve Švýcarsku probíhaly pokusy zaměřené na vliv vzdálenosti řádků brambor na výnosy, kvalitu a podíl zelených hlíz.

Rekordní úroveň pěstování obnovitelných zdrojů v SRN
Renata Šarjaková, 28. listopad 2005
Rekordní úroveň pěstování obnovitelných zdrojů v SRN
V Německu činily v letošním roce pěstitelské plochy energetických a průmyslových plodin více než 1,4 milionu hektarů, což je asi 12 % zemědělských ploch.

Trendem se stává rychlé odklízení kejdy ze stájí
Renata Šarjaková, 28. listopad 2005
Trendem se stává rychlé odklízení kejdy ze stájí
Stále více zemědělských podniků ve Francii a Kanadě neskladuje kejdu pod stájemi.