Vakuové sušení uchovává vitaminy
Renata Šarjaková, 6. březen 2006
Vakuové sušení uchovává vitaminy

Němečtí výzkumníci vyvinuli novou metodu mikrovlnného vakuového sušení, při jejímž použití zůstane zachován v ovoci a dalších potravinách původní obsah vitaminů


Směrnice ES o transportu zvířat
Renata Šarjaková, 6. březen 2006
Směrnice ES o transportu zvířat
Evropské dohodě o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely (Rozhodnutí rady 1978) předcházela dohoda Rady Evropy o Ochraně zvířat během mezinárodního transportu (1968). Dohoda obsahovala obecná pravidla platná pro mezinárodní transport domácích zvířat.

Okyselená voda neovlivnuje růst krůt
Renata Šarjaková, 6. březen 2006
Okyselená voda neovlivnuje růst krůt
Okyselená napájecí voda je ve stále větší oblibě v odvětví výroby brojlerů jako prostředek pro zlepšení užitkovosti; zatím je málo známo o vlivu okyselené vody na užitkovost krůt.

Doplněk enzymůdo krmiv pro monogastrická zvířata
Renata Šarjaková, 6. březen 2006
Doplněk enzymůdo krmiv pro monogastrická zvířata
V souvislosti se stále dražší kukuřicí a sójovým šrotem zvažují výživáři v USA aplikaci enzymů do krmiv pro monogastrická zvířata za účelem snížení nákladů na krmiva bez nepříznivého vlivu na užitkovost.

Rostlinné tuky jsou dobrou náhražkou
Renata Šarjaková, 6. březen 2006
Rostlinné tuky jsou dobrou náhražkou

Tuky rostlinného původu mohou plně nahradit živočišné tuky v mléčných náhražkách pro telata aniž by došlo k negativnímu ovlivnění jejich zdravotního stavu nebo hmotnosti


Krmení vícekrát denně se vyplatí
Renata Šarjaková, 6. březen 2006
Krmení vícekrát denně se vyplatí
Rozdělení denní krmné dávky do více menších porcí má příznivý vliv na selekci jednotlivých krmných komponent.

Stanovisko Agrární komory ČR ke způsobu vyplacení kompenzačních plateb za cukrovku

Chovatelé se stali obětí neplatičů
apic-ak.cz, 2. březen 2006
Chovatelé se stali obětí neplatičů

Zemědělci prodávali prasata středně velkým jatkám v různých místech republiky a než se stačili vzájemně informovat o stejné fintě nenechavých „podnikatelů“, přišli o desítky milionů korun. Dovezli na porážku jatečná prasata a čekali dva, tři a čtyři měsíce. Když se začali dožadovat svých peněz za prasata, zjistili, že jatka jsou převedená na bezdomovce a ti jsou neznámo kde.


Předpověď příjmů v US
apic-ak.cz, 2. březen 2006
Předpověď příjmů v US

Nižší ceny u rostlinné i živočišné produkce, spolu s nižšími výplatami vládních peněz a vyšším produkčním nákladům, povedou k propadu 23% ( $ 16,4 mld) u příjmů v tomto roce, zveřejňuje USDA. Ale k tomu dodává, že k snížení dojde z velmi vysokých úrovní v letech 2004 i 2005, kdy farmáři měli výjimečné příjmy a kdy byly trhy také velmi příznivé.


Francouzi odškodněni
apic-ak.cz, 2. březen 2006
Francouzi odškodněni

Národní výbor pro zemědělské pohromy rozhodl o poskytnutí farmářům v 20 departmentech, které byly postiženy velkými suchy v průběhu 2005, kompenzace ve výši 86 m€. To přichází jako dodatek a celkem bylo na úhrady pohrom v loňském roce vyplaceno 157 m€ v 46 departmentech.