Využití DNA při stanovení kontaminace masa a masných výrobků
Renata Šarjaková, 13. leden 2006
Využití DNA při stanovení kontaminace masa a masných výrobků
Některé potravinářské společnosti v USA a Itálii používají DNA pro zjišťování patogenů v potravinách. Jedná se o revoluční rychlou a přesnou metodu specifickou pro jednotlivé mikroorganismy.

Splňují otevřené napáječky hygienické požadavky?
Renata Šarjaková, 13. leden 2006
Splňují otevřené napáječky hygienické požadavky?
Otevřené a niplové napáječky jsou co do hygienických parametrů srovnatelné.

Geneticky pozměněná odrůda kukuřice resistentní vůči bázlivci kukuřičnému
Renata Šarjaková, 13. leden 2006
Geneticky pozměněná odrůda kukuřice resistentní vůči bázlivci kukuřičnému

Geneticky pozměněná odrůda kukuřice, jejíž pěstování bylo povoleno v USA, by měla především snížit aplikaci herbicidů.


Závěry pracovní skupiny Kanál Dunaj-Odra-Labe
Renata Šarjaková, 13. leden 2006
Závěry pracovní skupiny Kanál Dunaj-Odra-Labe

Pod záštitou ministra životního prostředí Libora Ambrozka se 28. 11. 2005 konala na Univerzitě Palackého v Olomouci odborná konference k závěrům tříletého výzkumného úkolu, jehož cílem bylo podrobně zhodnotit účelnost a důsledky výstavby vodní cesty Dunaj-Odra-Labe (DOL).


Jak poznat skutečnou biopotravinu
Renata Šarjaková, 13. leden 2006
Jak poznat skutečnou biopotravinu
Kdy si spotřebitel může být jistý, že koupil opravdovou biopotravinu. Zneužití značky BIO.

Kdo garantuje kvalitu bio?
Renata Šarjaková, 13. leden 2006
Kdo garantuje kvalitu bio?
Současná legislativa týkající se ekologického zemědělství a biopotravin. Úloha dozorového orgánu.

 


Stanovisko AK ČR k přečasnému ukončení zemědělské činnosti
apic-ak.cz, 13. leden 2006
Stanovisko AK ČR k přečasnému ukončení zemědělské činnosti

Sděluji stanovisko Agrární komory České republiky k uvažovanému nezařazení podpory předčasného ukončení zemědělské činnosti do připravovaného Programu rozvoje venkova.


Rozhodnutí EK v rámci modernizace a výstavby skladovacích kapacit pro obiloviny a olejniny
apic-ak.cz, 13. leden 2006
Rozhodnutí EK v rámci modernizace a výstavby skladovacích kapacit pro obiloviny a olejniny

Informujeme zájemce o podporu z Operačního programu Zemědělství, že Evropská komise schválila návrh České republiky na rozšíření možností podpor v rámci podopatření 1.1.1. Investice do zemědělského majetku a podpora mladým začínajícím zemědělcům


KLASA
apic-ak.cz, 13. leden 2006
KLASA
Seznam výrobků oceněných značkou KLASA k 9.1.2006

Předsedkyní výkonného výboru PF bude Jiřina Böhmová
apic-ak.cz, 13. leden 2006
Předsedkyní výkonného výboru PF bude Jiřina Böhmová

Novou předsedkyní výkonného výboru Pozemkového fondu bude Jiřina Böhmová (1952). Do čela tohoto orgánu ji na dnešním zasedání zvolilo prezídium Pozemkového fondu. Svého úřadu se Jiřina Böhmová ujme 16. 1. 2006.