Zvýšený počet onemocnění z potravin v EU
Renata Šarjaková, 20. březen 2006
Zvýšený počet onemocnění z potravin v EU
Podle zprávy úřadu EFSA jde rostoucí výskyt onemocnění způsobených nebezpečnými bakteriemi a parazity na vrub nových členských států EU. Důvodem však může být rozdílná úroveň sledování v různých zemích.

Výroba konmbinovaných krmiv a krmiv obohacených aditivy
Renata Šarjaková, 20. březen 2006
Výroba konmbinovaných krmiv a krmiv obohacených aditivy
Technologie výroby alternativních krmiv se porovnává s tradičními způsoby. Sleduje se, zda je možno získat koncentrovaná krmiva s vysokým zootechnickými a kvalitativními parametry. Vyráběná krmiva mají vysoký nutriční objem, jsou snadno stravitelná a obsahují vysoké množství enzymů, vitaminů a minerálů.

Moderní uzeniny s vitaminy
Renata Šarjaková, 20. březen 2006
Moderní uzeniny s vitaminy
V posledních přibližně deseti až patnácti letech došlo postupně u řady lidí k radikální změně životního stylu. V souvislosti s tím se změnily stravovací návyky a postupné bylo i zavedení nezbytného pitného režimu. Neustále se přehodnocuje, co je a není správné konzumovat.

Obaly přátelské k životnímu prostředí
Renata Šarjaková, 20. březen 2006
Obaly přátelské k životnímu prostředí
Společnost Brayford Plastics vyvinula a dodává nové, kompletně degradovatelné folie a plastové sáčky, vyráběné s použitím aditiv podporujících degradaci.

Selenové kvasinky v krmivech nosnic
Renata Šarjaková, 20. březen 2006
Selenové kvasinky v krmivech nosnic
Na univerzitě v Illinois bylo potvrzeno, že aplikace selenových kvasinek do krmiv nosnic je velmi účinná pro zvýšení obsahu selenu ve vejcích.

Fytogenní krmná aditiva
Renata Šarjaková, 20. březen 2006
Fytogenní krmná aditiva
Příznivý vliv fytogenního produktu na užitkovost odstávčat spočívá v podpoře imunity a zdravotního stavu trávicího ústrojí.

Výzkum přínosů zeleného čaje
Renata Šarjaková, 20. březen 2006
Výzkum přínosů zeleného čaje
V Japonsku se usiluje o podpoře lokálních pěstitelů čaje. Z odrůdy Benifuky byl připraven čaj se schopnosti potlačovat alergie a diabetes mellitus (ve spojení s vanadem). Ve vývoji je i sportovní nápoj na zvýšení koncentrace a s hydratačními účinky.

Posuzování aditiv do krmiv užitkových zvířat
Renata Šarjaková, 20. březen 2006
Posuzování aditiv do krmiv užitkových zvířat
Přístup k průběžně aktualizovanému seznamu aditiv pro živočišná krmiva, která vyhodnocuje podle nařízení 1831/2003 Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA).

Ekologické zemědělství proti povodním
Renata Šarjaková, 20. březen 2006
Ekologické zemědělství proti povodním
Záplavy, které v posledních několika letech výrazně zasáhly řadu evropských států, mohou být zmírněny ekologickým zemědělstvím.

Výsledky intenzivního tepelného působení heterocyklických aminů na maso
Renata Šarjaková, 17. březen 2006
Výsledky intenzivního tepelného působení heterocyklických aminů na maso
Ruští odborníci sledovali proces tvorby mutagenů. Z výsledků zjištění vyplynulo, že kreatin obsažený v prvotním syrovém materiálu je mezním faktorem k vytvoření mutagenu v potravinách. Všechna možná nebezpečí způsobená chemickými prvky obsaženými v syrových potravinách a surovinách mohou být příležitostně rozdělena na exogenní a endogenní přirozené chemické prvky.