Limitované obohacování potravin ve Švýcarsku
Renata Šarjaková, 27. červen 2006
Limitované obohacování potravin ve Švýcarsku
Nové švýcarské nařízení stanovuje přípustné formy vitaminů a minerálií a nejvyšší přípustná množství v potravinách.

Cov ovcí v nových podmínkách střední a východní Evropy
Renata Šarjaková, 27. červen 2006
Cov ovcí v nových podmínkách střední a východní Evropy
Jsou uvedeny změny a tendence v chovu ovcí a koz ve střední a východní Evropě od roku 1990 do roku 2004. Dále jsou popsány výrobní systémy a organizace chovu a podpůrná schémata, ziskovost výroby a perspektiva chovu malých přežvýkavců v této oblasti. Výrazná obnova výroby se očekává v zemích připojených k EU v roce 2004.

Zásady správného grilování
Renata Šarjaková, 27. červen 2006
Zásady správného grilování
Při grilování masa je potřeba dodržovat některé zásady.

 


Plevele v kukuřici
Renata Šarjaková, 27. červen 2006
Plevele v kukuřici
V kukuřici se vyskytuje mnohem více plevelných druhů, než se předpokládalo.

Bt-kukuřice pro zařízení na výrobu bioplynu
Renata Šarjaková, 27. červen 2006
Bt-kukuřice pro zařízení na výrobu bioplynu
Vědci z Univerzity Aachen zjistili, že fermentační zbytky z Bt-kukuřice jsou toxikologicky nezávadné.

Cílená prevence onemocnění MMA
Renata Šarjaková, 27. červen 2006
Cílená prevence onemocnění MMA
Preventivní opatření mohou zabránit výskytu syndromu MMA v chovech prasnic.

Inteligentní energie v Evropě
Renata Šarjaková, 27. červen 2006
Inteligentní energie v Evropě
EU podporuje řadu výzkumných projektů zaměřených na nové a obnovitelné zdroje energie (využití biomasy).

Projekty zaměřené na obnovitelné zdroje energie
Renata Šarjaková, 27. červen 2006
Projekty zaměřené na obnovitelné zdroje energie
Dne 13. dubna 2006 byly v pražském Hotelu Atlantic vyhlášeny výsledky 15. ročníku soutěže „Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2005“.

ZERA - pozvánlka
apic-ak.cz, 2. červen 2006
ZERA - pozvánlka

Zpráva

Základa ekologického zemědělství - akce


Půdní bakterie ve službách ochrany rostlin
Renata Šarjaková, 29. květen 2006
Půdní bakterie ve službách ochrany rostlin
S přípravky na bázi Bacillus-thuringiensis proti housenkám, larvám - a také komářím pohromám.