ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM
Renata Šarjaková, 15. duben 2021
ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM

A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY


Roční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků za rok 2020
Renata Šarjaková, 15. duben 2021
Roční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků za rok 2020

Výsledky statistického zjišťování Mlék (MZe) 6-01 za referenční rok 2020 o zdrojích a užití mléka v mlékárenství, o výrobě mlékárenských výrobků v ČR.


Rusko plánuje kompenzovat ztráty výrobcům slunečnicového oleje a cukru
Renata Šarjaková, 15. duben 2021
Rusko plánuje kompenzovat ztráty výrobcům slunečnicového oleje a cukru

V prosinci loňského roku ruská vláda po dohodě s výrobci a obchodníky „zastropovala“ ceny slunečnicového oleje a cukru, jelikož chtěla chránit spotřebitele před jejich dalším zdražením. Olej v loňském roce podražil o 26,29 % a cukr o 63,97 %.


SZP pro období 2021-2027 - prezentace Pracovní skupiny KLIMA
Renata Šarjaková, 15. duben 2021
SZP pro období 2021-2027 - prezentace Pracovní skupiny KLIMA
SZP pro období 2021-2027 - prezentace Pracovní skupiny KLIMA

Nová agentura pro propagační opatření pro zemědělské produkty
Renata Šarjaková, 15. duben 2021
Nová agentura pro propagační opatření pro zemědělské produkty

S platností od 1. dubna 2021 byla prováděcím rozhodnutím Komise 2021/173 propagace zemědělských produktů delegována na Evropskou výkonnou agenturu pro výzkum EREA (European Research Executive Agency - Evropská výkonná agentura pro výzkum) se sídlem v Bruselu.


Dodržování pravidel biologické bezpečnosti je klíčové při prevenci i likvidaci nákazy
Renata Šarjaková, 15. duben 2021
Dodržování pravidel biologické bezpečnosti je klíčové při prevenci i likvidaci nákazy
Státní veterinární správa (SVS) i Komora veterinárních lékařů (KVL) se shodují v důležitosti dodržování biologické bezpečnosti jako nejdůležitějšího nástroje při prevenci před nebezpečnými nákazami v chovech.

CENOVÉ HLÁŠENÍ – JUT SKOTU
Renata Šarjaková, 13. duben 2021
CENOVÉ HLÁŠENÍ – JUT SKOTU

CENOVÉ HLÁŠENÍ – JUT SKOTU


CENOVÉ HLÁŠENÍ – PRASATA A SELATA
Renata Šarjaková, 13. duben 2021
CENOVÉ HLÁŠENÍ – PRASATA A SELATA

CENOVÉ HLÁŠENÍ – PRASATA A SELATA


CENOVÉ HLÁŠENÍ – MLÉKÁRENSKÉ VÝROBKY
Renata Šarjaková, 13. duben 2021
CENOVÉ HLÁŠENÍ – MLÉKÁRENSKÉ VÝROBKY

CENOVÉ HLÁŠENÍ – MLÉKÁRENSKÉ VÝROBKY


ZPRÁVA O TRHU ZELENINY
Renata Šarjaková, 13. duben 2021
ZPRÁVA O TRHU ZELENINY

ZPRÁVA O TRHU ZELENINY