Úprava příručky podmíněnosti pro rok 2020 v souvislosti s posunutím termínu Jednotné žádosti
Renata Šarjaková, 1. duben 2020
Úprava příručky podmíněnosti pro rok 2020 v souvislosti s posunutím termínu Jednotné žádosti

Pro rok 2020 je termín hlášení o provedení podrývání pro účely plnění standardu DZES 5 pro cukrovou řepu a řepku olejnou jarní prodloužen do 15.6. z důvodu prodloužení termínu Jednotné žádosti.


Vysvětlivky k jednotlivým stavům žádostí o dotace
Renata Šarjaková, 1. duben 2020
Vysvětlivky k jednotlivým stavům žádostí o dotace

Dotace na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků pro rok 2020.


Informace k možnosti prodlužování doby realizace plnění zakázek, jejich zrušení či prodlužování lhůt pro podání nabídek ve stavu nouze
Renata Šarjaková, 1. duben 2020
Informace k možnosti prodlužování doby realizace plnění zakázek, jejich zrušení či prodlužování lhůt pro podání nabídek ve stavu nouze
Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „SZIF“) reflektuje doporučení Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále jen „MMR“), ze kterého bude vycházet pro posuzování úprav či změn zadavatelů zakázek v rámci projektových operací Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „PRV“) a opatření OP Rybářství 2014 – 2020 (dále jen „OPR“).

Program 129 300 - III. Výzva Ministerstva zemědělství
Renata Šarjaková, 1. duben 2020
Program 129 300 - III. Výzva Ministerstva zemědělství
Program 129 300 - III. Výzva Ministerstva zemědělství

Děčínská kotva – Mistrovství floristů ČR 2020
Renata Šarjaková, 1. duben 2020
Děčínská kotva – Mistrovství floristů ČR 2020

Vážení kolegové floristi,
mezi českými floristy vznikla iniciativa pro zachování letošního ročníku české floristické soutěže Děčínská kotva – Mistrovství floristů ČR, která by byla jinak zrušena. Přesunuli jsme soutěž na facebook a otevřeli veřejnosti.


Vláda schválila Ministerstvu zemědělství úvěr na financování vodních staveb
Renata Šarjaková, 1. duben 2020
Vláda schválila Ministerstvu zemědělství úvěr na financování vodních staveb
Vláda dnes schválila materiál Ministerstva zemědělství (MZe), který řeší problematiku financování v oblasti vodního hospodářství.

Do testování na nový koronavirus se zapojily také státní veterinární ústavy
Renata Šarjaková, 1. duben 2020
Do testování na nový koronavirus se zapojily také státní veterinární ústavy
Do boje proti pandemii virové choroby COVID – 19 se aktivně přidaly také státní veterinární ústavy (SVÚ).

Zákaz klecových chovů nosnic? Pouze v rámci všech členských států EU
Renata Šarjaková, 1. duben 2020
Zákaz klecových chovů nosnic? Pouze v rámci všech členských států EU
Zákaz klecových chovů nosnic? Pouze v rámci všech členských států EU

CENOVÉ HLÁŠENÍ – JUT SKOTU
Renata Šarjaková, 31. březen 2020
CENOVÉ HLÁŠENÍ – JUT SKOTU

CENOVÉ HLÁŠENÍ – JUT SKOTU


CENOVÉ HLÁŠENÍ – PRASATA A SELATA
Renata Šarjaková, 31. březen 2020
CENOVÉ HLÁŠENÍ – PRASATA A SELATA

CENOVÉ HLÁŠENÍ – PRASATA A SELATA