CENOVÉ HLÁŠENÍ – JUT SKOTU
Renata Šarjaková, 6. prosinec 2023
CENOVÉ HLÁŠENÍ – JUT SKOTU

CENOVÉ HLÁŠENÍ – JUT SKOTU


CENOVÉ HLÁŠENÍ – PRASATA A SELATA
Renata Šarjaková, 6. prosinec 2023
CENOVÉ HLÁŠENÍ – PRASATA A SELATA

CENOVÉ HLÁŠENÍ – PRASATA A SELATA


ZPRÁVA O TRHU OVOCE
Renata Šarjaková, 6. prosinec 2023
ZPRÁVA O TRHU OVOCE

ZPRÁVA O TRHU OVOCE


ZPRÁVA O TRHU DRŮBEŽÍHO MASA
Renata Šarjaková, 6. prosinec 2023
ZPRÁVA O TRHU DRŮBEŽÍHO MASA

ZPRÁVA O TRHU DRŮBEŽÍHO MASA


Ministerstvo zemědělství chce na jatkách zavést kamerové systémy
Renata Šarjaková, 6. prosinec 2023
Ministerstvo zemědělství chce na jatkách zavést kamerové systémy

Ministerstvo zemědělství chce na jatkách zavést kamerové systémy


Aktualizace webových služeb - uznávání osiv a porostů
Renata Šarjaková, 6. prosinec 2023
Aktualizace webových služeb - uznávání osiv a porostů

Aktualizace webových služeb - uznávání osiv a porostů


Ministerstvo zemědělství a Velvyslanectví ČR ve Washingtonu zve výrobce zemědělské techniky a technologií a poskytovatele služeb na veletrh Fort Wayne Farm Show ve státě Indiana
Renata Šarjaková, 6. prosinec 2023
Ministerstvo zemědělství a Velvyslanectví ČR ve Washingtonu zve výrobce zemědělské techniky a technologií a poskytovatele služeb na veletrh Fort Wayne Farm Show ve státě Indiana

Výstava Fort Wayne Farm Show ve dnech 16. – 18. ledna 2024 představí přes 1 100 vystavovatelů, kteří se budou prezentovat předpokládaným až 30 000 návštěvníkům z řad odborné veřejnosti a profesionálů především ze Středozápadu USA.


Stav hraboše polního v listopadu 2023
Renata Šarjaková, 6. prosinec 2023
Stav hraboše polního v listopadu 2023

Výsledky monitoringu výskytu škodlivých organismů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) potvrdily měsíc před koncem roku zvýšení populací hraboše polního. 


Informace ke stavu předávání dat o použití POR do jednotného úložiště k 30.11.2023
Renata Šarjaková, 6. prosinec 2023
Informace ke stavu předávání dat o použití POR do jednotného úložiště k 30.11.2023

Novelou rostlinolékařského zákona byla od 1. 7. 2023 zavedena povinnost pro subjekty, které mají výměru přesahující 200 ha zemědělské půdy (dle LPIS), vést v elektronické podobě data o použití přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků a předávat je ÚKZÚZ, a to do konce měsíce následujícího po jejich aplikaci.


Podpořené projekty dotačního programu 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků ke dni 27. 11. 2023
Renata Šarjaková, 6. prosinec 2023
Podpořené projekty dotačního programu 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků ke dni 27. 11. 2023

Výzva 129 662-23 Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny