Stanovisko MZe (SZPI a SVS) ve věci označování rostlinných potravin názvy živočišných produktů ke dni 1. 2. 2023

Písemnosti doručované zpřístupněnou datovou schránkou versus listinná podoba doručení

Jak uvádět příchuť vyrobenou z přírodních složek?

Bezpečnost potravin — bezpečné materiály určené pro styk s potravinami

CENOVÉ HLÁŠENÍ – JUT SKOTU
Renata Šarjaková, 7. únor 2023
CENOVÉ HLÁŠENÍ – JUT SKOTU

CENOVÉ HLÁŠENÍ – JUT SKOTU


CENOVÉ HLÁŠENÍ – PRASATA A SELATA
Renata Šarjaková, 7. únor 2023
CENOVÉ HLÁŠENÍ – PRASATA A SELATA

CENOVÉ HLÁŠENÍ – PRASATA A SELATA


CENOVÉ HLÁŠENÍ – OBILOVINY
Renata Šarjaková, 7. únor 2023
CENOVÉ HLÁŠENÍ – OBILOVINY

CENOVÉ HLÁŠENÍ – OBILOVINY


CENOVÉ HLÁŠENÍ – MLÉKÁRENSKÉ VÝROBKY
Renata Šarjaková, 7. únor 2023
CENOVÉ HLÁŠENÍ – MLÉKÁRENSKÉ VÝROBKY

CENOVÉ HLÁŠENÍ – MLÉKÁRENSKÉ VÝROBKY


ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY
Renata Šarjaková, 7. únor 2023
ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM
A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY


ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA
Renata Šarjaková, 7. únor 2023
ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA

ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA