Hmyz v potravinách. Jak je to možné?

Informace pro žadatele k dotačnímu programu 9.I. - příjem dokladů prokazujících nárok na dotaci pro rok 2023
Renata Šarjaková, 1. červen 2023
Informace pro žadatele k dotačnímu programu 9.I. - příjem dokladů prokazujících nárok na dotaci pro rok 2023

Informace pro žadatele k dotačnímu programu 9.I.
- příjem dokladů prokazujících nárok na dotaci pro rok 2023


Informace pro žadatele k dotačnímu programu 15. - příjem dokladů prokazujících nárok na dotaci pro rok 2023
Renata Šarjaková, 1. červen 2023
Informace pro žadatele k dotačnímu programu 15. - příjem dokladů prokazujících nárok na dotaci pro rok 2023

Informace pro žadatele k dotačnímu programu 15. - příjem
dokladů prokazujících nárok na dotaci pro rok 2023


Regionální semináře SZIF k systému AMS
Renata Šarjaková, 1. červen 2023
Regionální semináře SZIF k systému AMS

Regionální semináře SZIF k systému AMS


Informace k zasílání dat o používání přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků v elektronické podobě
Renata Šarjaková, 1. červen 2023
Informace k zasílání dat o používání přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků v elektronické podobě

Informace k zasílání dat o používání přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků v elektronické podobě


Pozvánka na individuální setkání se zemědělskými diplomaty a zahraničními spolupracovníky ve dnech 29. – 30. června 2023 v Praze
Renata Šarjaková, 1. červen 2023
Pozvánka na individuální setkání se zemědělskými diplomaty a zahraničními spolupracovníky ve dnech 29. – 30. června 2023 v Praze

 

Ve dnech 29. – 30. června 2023 budou v PVA Praha Expo Letňany probíhat tradiční každoroční konzultace s ekonomickými diplomaty, zemědělskými diplomaty a zástupci CzechTrade. Nově jsme pro vás na tuto akci povolali i zahraniční spolupracovníky, tzv. místní síly MZe.

 


Informace o sazbách zvláštních nákladů k operačním programům schváleným před 1. lednem 2023 organizacím producentů v sektoru ovoce a zeleniny
Renata Šarjaková, 1. červen 2023
Informace o sazbách zvláštních nákladů k operačním programům schváleným před 1. lednem 2023 organizacím producentů v sektoru ovoce a zeleniny

Zvláštní náklady jsou dle čl. 2 písm. m) nařízení (EU) 2017/891 definovány jako „dodatečné náklady vypočtené jako rozdíl mezi tradičními náklady a skutečně vynaloženými výdaji a ušlý příjem v důsledku akce, kromě dodatečného příjmu a úspor nákladů“.


Invaze na Ukrajinu ovlivňuje trhy v řadě států EU. Podporu ze zemědělské rezervy potřebuje i Česko a další evropské státy
Renata Šarjaková, 1. červen 2023
Invaze na Ukrajinu ovlivňuje trhy v řadě států EU. Podporu ze zemědělské rezervy potřebuje i Česko a další evropské státy

Situace na zemědělských trzích po ruské invazi na Ukrajinu, nová pravidla pro odpady z obalů potravin nebo revize označování mražených potravin byly hlavními tématy dnešní Rady ministrů zemědělství EU v Bruselu. 


MF DNES: A tatí, říhají taky krávy aneb další zdražení z Bruselu?
Renata Šarjaková, 1. červen 2023
MF DNES: A tatí, říhají taky krávy aneb další zdražení z Bruselu?

Mladá fronta DNES/Hovory z lán(ů)


CENOVÉ HLÁŠENÍ – JUT SKOTU
Renata Šarjaková, 30. květen 2023
CENOVÉ HLÁŠENÍ – JUT SKOTU

CENOVÉ HLÁŠENÍ – JUT SKOTU