CENOVÉ HLÁŠENÍ – JUT SKOTU
Renata Šarjaková, 13. listopad 2018
CENOVÉ HLÁŠENÍ – JUT SKOTU

CENOVÉ HLÁŠENÍ – JUT SKOTU


CENOVÉ HLÁŠENÍ – PRASATA A SELATA
Renata Šarjaková, 13. listopad 2018
CENOVÉ HLÁŠENÍ – PRASATA A SELATA

CENOVÉ HLÁŠENÍ – PRASATA A SELATA


ZPRÁVA O TRHU ZELENINY
Renata Šarjaková, 13. listopad 2018
ZPRÁVA O TRHU ZELENINY

ZPRÁVA O TRHU ZELENINY


ZPRÁVA O TRHU VAJEC
Renata Šarjaková, 13. listopad 2018
ZPRÁVA O TRHU VAJEC

 

ZPRÁVA O TRHU VAJEC


ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM
Renata Šarjaková, 13. listopad 2018
ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM

A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY


Konference: PŮDOOCHRANNÉ TECHNOLOGIE PRO PĚSTOVÁNÍ SILÁŽNÍ KUKUŘICE
Renata Šarjaková, 13. listopad 2018
Konference: PŮDOOCHRANNÉ TECHNOLOGIE PRO PĚSTOVÁNÍ SILÁŽNÍ KUKUŘICE

akce se koná 16. 11. 2018 od 9:00 
v ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.


Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR za období leden až září roku 2018
Renata Šarjaková, 13. listopad 2018
Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR za období leden až září roku 2018

Český statistický úřad zveřejnil 6.listopadu první předběžná data o zahraničním obchodě za 1.– 3. čtvrtletí roku 2018.


Myslivecká konference 2018
Renata Šarjaková, 9. listopad 2018
Myslivecká konference 2018
Dne 27. 11. 2018 od 9:00 hod. se v zasedací místnosti zastupitelstva kraje uskuteční XIII. ročník Myslivecké konference, kterou pořádá Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Moravskoslezskou společností pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. a s redakcí časopisu Myslivost.

Kraj nakoupí do škol počítače a učební pomůcky za 10 milionů
Renata Šarjaková, 9. listopad 2018
Kraj nakoupí do škol počítače a učební pomůcky za 10 milionů

Příspěvky od státu na učební pomůcky a vybavení škol nejsou dostačující. Moravskoslezský kraj proto školám, které zřizuje, přispívá také. Modernizace učebních pomůcek je pro udržení kvality výuky ve školách nezbytně nutná, kraj na ni ze svého rozpočtu vyčlenil skoro 10 milionů.


Kraj dává další peníze do ekologie
Renata Šarjaková, 9. listopad 2018
Kraj dává další peníze do ekologie

Obce mohou požádat o dotace v oblasti životního prostředí. Moravskoslezský kraj tak navazuje na podporu zkvalitňování nakládání s odpady, ale také na řešení nakládání s vodami. Peníze půjdou i na výstavbu vodohospodářské infrastruktury. Celkově kraj přerozdělí 27 milionů korun.