Metodika výpočtu finančního zdraví (7. kolo)
Renata Šarjaková, 18. září 2018
Metodika výpočtu finančního zdraví (7. kolo)

Ministerstvo zemědělství informuje, že pro posouzení výpočtu finančního zdraví bude platná níže zveřejněná Metodika výpočtu finančního zdraví.


Nová sestava pro žadatele o přechodné vnitrostátní podpory pro rok 2018
Renata Šarjaková, 18. září 2018
Nová sestava pro žadatele o přechodné vnitrostátní podpory pro rok 2018

V souvislosti s novelou nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů, došlo mimo jiné ke zrušení povinnosti zasílat na SZIF doklad z ústřední evidence.


223. Žofínské fórum - Potravinářský průmysl z pohledu českého zákazníka.Nabídka, kvalita, cena.
Renata Šarjaková, 18. září 2018
223. Žofínské fórum - Potravinářský průmysl z pohledu českého zákazníka.Nabídka, kvalita, cena.

Záštitu nad Žofínským fórem převzal ministr zemědělství Miroslav Toman.


Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2017
Renata Šarjaková, 18. září 2018
Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2017

Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal Zprávu o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v rezortu zemědělství v roce 2017.


Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře
Renata Šarjaková, 18. září 2018
Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře

Výkaz MYSL 1-01


Odhady sklizně - operativní zpráva - k 15. 8. 2018
Renata Šarjaková, 18. září 2018
Odhady sklizně - operativní zpráva - k 15. 8. 2018

Odhady sklizně - operativní zpráva - k 15. 8. 2018


Komoditní karty OVCE a KOZY rok 2018
Renata Šarjaková, 18. září 2018
Komoditní karty OVCE a KOZY rok 2018

Komoditní karty podle jednotlivých měsíců.


Komoditní karty VEPŘOVÉ MASO rok 2018
Renata Šarjaková, 18. září 2018
Komoditní karty VEPŘOVÉ MASO rok 2018

Komoditní karty podle jednotlivých měsíců.


Komoditní karty SKOT rok 2018
Renata Šarjaková, 18. září 2018
Komoditní karty SKOT rok 2018

Komoditní karty podle jednotlivých měsíců.


Komoditní karty DRŮBEŽÍ MASO rok 2018
Renata Šarjaková, 18. září 2018
Komoditní karty DRŮBEŽÍ MASO rok 2018

Komoditní karty podle jednotlivých měsíců.