ZPRÁVA O TRHU ZELENINY
Renata Šarjaková, 21. říjen 2021
ZPRÁVA O TRHU ZELENINY

ZPRÁVA O TRHU ZELENINY


Nová strategie EU „od zemědělce ke spotřebiteli“: zdravější a udržitelnější potraviny
Renata Šarjaková, 21. říjen 2021
Nová strategie EU „od zemědělce ke spotřebiteli“: zdravější a udržitelnější potraviny

Nová strategie EU „od zemědělce ke spotřebiteli“: zdravější a udržitelnější potraviny


Návrh Strategického plánu SZP 2021–2027, stav zpracování - říjen 2021
Renata Šarjaková, 21. říjen 2021
Návrh Strategického plánu SZP 2021–2027, stav zpracování - říjen 2021

Jedná se o další pracovní verzi strategického dokumentu, zpracovanou k říjnu 2021 a předloženou EK k neformálním konzultacím.


Ve třetí kole kompenzací za kůrovce podali majitelé lesů o čtvrtinu žádostí více než loni. Ministerstvo zemědělství jim dá více než 3,6 miliardy korun
Renata Šarjaková, 21. říjen 2021
Ve třetí kole kompenzací za kůrovce podali majitelé lesů o čtvrtinu žádostí více než loni. Ministerstvo zemědělství jim dá více než 3,6 miliardy korun
Vlastníci lesů letos podali přibližně 12,5 tisíce žádostí o příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za rok 2020.

Nová strategie EU „od zemědělce ke spotřebiteli“: zdravější a udržitelnější potraviny
Renata Šarjaková, 21. říjen 2021
Nová strategie EU „od zemědělce ke spotřebiteli“: zdravější a udržitelnější potraviny

Parlament chce reformovat potravinové systémy EU: usiluje o dostatek zdravějších potravin, přiměřené příjmy zemědělců a snížení environmentální stopy zemědělství.


Požadavky na označování potravin exportovaných do Číny platné od 1.1.2022
Renata Šarjaková, 21. říjen 2021
Požadavky na označování potravin exportovaných do Číny platné od 1.1.2022
Požadavky na označování potravin exportovaných do Číny platné od 1.1.2022

Sazby jednotlivých dotačních titulů 2021
Renata Šarjaková, 21. říjen 2021
Sazby jednotlivých dotačních titulů 2021
Ministr zemědělství schválil sazby přímých plateb pro rok 2021.
Harmonogram předpokládané administrace opatření Jednotné žádosti za rok 2021 - 2022.

Státní zemědělský intervenční fond vydává zálohové rozhodnutí SAPS
Renata Šarjaková, 21. říjen 2021
Státní zemědělský intervenční fond vydává zálohové rozhodnutí SAPS

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začíná vydávat zálohové rozhodnutí na Jednotnou platbu na plochu (SAPS) ve výši 70 %. Letošní sazba činí 3 331,68 Kč na hektar. Zbývající část peněz žadatelé dostanou po vydání rozhodnutí o doplatku.


Nedostatečný příjem vitaminu D u dětí
Renata Šarjaková, 21. říjen 2021
Nedostatečný příjem vitaminu D u dětí

Vitamin D zásadním způsobem posiluje obranné reakce každého dítěte. Jeho přítomnost v těle je naprosto nezbytná. Dostatečný příjem vitaminu D může pomoci ochránit dítě i před virovými infekcemi. Příjem vitaminu D v české populaci není z pohledu odborníků zcela optimální.


CENOVÉ HLÁŠENÍ – JUT SKOTU
Renata Šarjaková, 19. říjen 2021
CENOVÉ HLÁŠENÍ – JUT SKOTU

CENOVÉ HLÁŠENÍ – JUT SKOTU